zamosc.tv

Historyczne centrum miasta wielką sceną wydarzeń

dodano: 11 sierpnia 2017

15 sierpnia 1317 roku Władysław Łokietek wydał akt lokacji na prawie magdeburskim dla miasta Lublina. Dokładnie siedemset lat później, w dniach 10-15 sierpnia świętujemy wielkie Urodziny Miasta. Przez 6 dni historyczne centrum miasta, od placu Litewskiego aż do Wzgórza Zamkowego, zamieni się w wielką scenę wydarzeń kulturalnych, artystycznych i historycznych. Program obejmuje wydarzenia opowiadające o wspaniałym dziedzictwie Lublina, nawiązujące do wielokulturowej tradycji miasta z udziałem wybitnych współczesnych twórców i artystów z Lublina i Europy.
Jedno Miasto. Dwa słońca nad Lublinem. Sztukmistrze chodzący po linach ponad głowami widzów. Artyści w podniebnym tańcu, szarfistki i slacklinerzy. Łódka kultury pływająca po ulicach i skwerach pełna improwizacji teatralnych. 300 średniowiecznych kupców podczas Jarmarku Jagiellońskiego. Pięciometrowa złota kura krocząca wśród mieszkańców. Teatr, którego treścią jest miasto w widowisku „Sen o mieście”. Historia i współczesność opowiedziana światłem, wodą i laserami podczas widowisk na fontannach multimedialnych. Zjawiskowy Lublin w „Volcie” Juliusza Machulskiego w trakcie projekcji w Teatrze Starym. Kilkadziesiąt interaktywnych warsztatów, od tradycji do współczesności. Największe głosy polskiej sceny muzycznej podczas widowiska „Zakochani w Lublinie”: Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Urszula. Na scenach Jarmarku Jagiellońskiego: Kayah, Michał Urbaniak, Włodek Pawlik. A do tego herbowe winorośla na 700-lecie, czyli zielony prezent dla lublinian i 700 centymetrów urodzinowego tortu. To wszystko w scenerii średniowiecznych murów i w otoczeniu architektury renesansu!
PROGRAM

11 SIERPNIA (PIĄTEK)
14.00-19.00 / Akt Lokacyjny Lublina dla każdego / Punkt Informacyjny Jarmarku Jagiellońskiego / plac Łokietka 1
Najważniejszy dokument historyczny Lublina, opatrzony lekkim komentarzem, wydany w szlachetnej, bibliofilskiej formie. Dystrybucja aktów w Punkcie Informacyjnym oraz w przestrzeni miasta.  
10.00–18.00 / wystawa jubileuszowa „Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939” / Muzeum Lubelskie na Zamku
Wystawa jubileuszowa przygotowana przez Muzeum Lubelskie na Zamku z najstarszymi i najważniejszymi widokami i panoramami miasta.
12 SIERPNIA 2017 (SOBOTA)
10.00–18.00 / wystawa jubileuszowa „Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939” / Muzeum Lubelskie na Zamku
Wystawa jubileuszowa przygotowana przez Muzeum Lubelskie na Zamku z najstarszymi i najważniejszymi widokami i panoramami miasta.
11.00-18.00 / Jarmark Jagielloński / przestrzenie Starego Miasta, Błonia pod Zamkiem
Jarmark Rękodzielniczy, Jarmarkowe Podwórko, koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy, spektakle. Cały program ponad 200 wydarzeń na www.jarmarkjagiellonski.pl
11.00-19.00 / Akt Lokacyjny Lublina dla każdego / Punkt Informacyjny Jarmarku Jagiellońskiego / Plac Łokietka 1
Najważniejszy dokument historyczny Lublina, opatrzony lekkim komentarzem, wydany w szlachetnej, bibliofilskiej formie. Dystrybucja aktów w Punkcie Informacyjnym oraz w przestrzeni miasta.  
13.00-18.00 / Sztukmistrz nad Lublinem / Open Highline / Stare Miasto
Podniebne akrobacje na linie rozpiętej nad Rynkiem Starego Miasta w wykonaniu slacklinerów.
13.00-16.30 / Lublin na ekranie / Teatr Stary
Projekcje filmów o Lublinie. Blok „Lublin w dokumencie cz. I”: „Magiczne miasto” Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, „Tajemnica śmierci wojewody” Hanny Etemadi, „Na wolność to wszystko zamienisz” Leszka Wiśniewskiego.
19.00-22.00 / koncert Kapeli Maliszów z gościnnym udziałem Krzesimira Dębskiego i Krzysztofa Ścierańskiego / Jarmark Jagielloński / plac przy Klasztorze oo. Dominikanów

21.00 / „Sen o mieście” - widowisko teatralne / dziedziniec Zamku Lubelskiego
Barwne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego, opowiadające o najważniejszych momentach z historii Lublina z udziałem aktorów, tancerzy, sztukmistrzów.
22.00 / pokaz „Wydarzenia kulturalne” / Multimedialna Historia Miasta / plac Litewski
Widowiskowy pokaz na fontannie multimedialnej opowiadający o Lublinie, jako mieście kultury w obliczu 700-lecia miasta.
22.00-03.00 / Potańcówki Jarmarkowe / plac przy Klasztorze oo. Dominikanów
Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Kapela Barbary Michalec, Kapela Jana Fokta, Dżezbandyta
13 SIERPNIA 2017 (NIEDZIELA)
10.00–18.00 / wystawa jubileuszowa „Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939” / Muzeum Lubelskie na Zamku
Wystawa jubileuszowa przygotowana przez Muzeum Lubelskie na Zamku z najstarszymi i najważniejszymi widokami i panoramami miasta.
10.00-18.00 / Jarmark Jagielloński / przestrzenie Starego Miasta, Błonia pod Zamkiem
Jarmark Rękodzielniczy, Jarmarkowe Podwórkowe, koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy, spektakle. Cały program ponad 200 wydarzeń na www.jarmarkjagiellonski.pl
11.00-19.00 / Akt Lokacyjny Lublina dla każdego / Punkt Informacyjny Jarmarku Jagiellońskiego / plac Łokietka 1
Najważniejszy dokument historyczny Lublina, opatrzony lekkim komentarzem,  wydany w szlachetnej, bibliofilskiej formie. Dystrybucja aktów w Punkcie Informacyjnym oraz w przestrzeni miasta.  
13.00-14.00 / Jarmark Opowieści / plac Po Farze
Opowiadane i śpiewane historie uliczne, karczmiane, jarmarczne i podróżne. Takie, co się naprawdę w Lublinie i okolicach zdarzyły. Oraz takie, które mogły się zdarzyć.
13.00-18.00 / Sztukmistrz nad Lublinem / Open Highline / Stare Miasto
Podniebne akrobacje na linie rozpiętej nad Rynkiem Starego Miasta w wykonaniu slacklinerów.
13.00-15.30 / Lublin na ekranie / Teatr Stary
Projekcje filmów o Lublinie. Blok „Lublin w dokumencie cz. II”: „Przed sierpniem był lipiec”, „Historia pewnego sumienia”, „Hakerzy Solidarności”, „Zwierze na papierze” Grzegorza Linkowskiego.
17.00-18.00 / Jarmark Opowieści / plac przed Trybunałem Koronnym
Opowiadane i śpiewane historie uliczne, karczmiane, jarmarczne i podróżne. Takie, co się naprawdę w Lublinie i okolicach zdarzyły. Oraz takie, które mogły się zdarzyć.
20.00-22.00 / Koncert RE:TRADYCJA z udziałem Michała Urbaniaka, Kayah i Włodka Pawlika oraz mistrzów muzyki tradycyjnej / Jarmark Jagielloński / plac przy Klasztorze oo. Dominikanów
21.00 / „Sen o mieście” - widowisko teatralne / dziedziniec Zamku Lubelskiego
Barwne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego, opowiadające o najważniejszych momentach z historii Lublina z udziałem aktorów, tancerzy, sztukmistrzów.
22.00 / pokaz „Historia placu Litewskiego na wesoło” / Multimedialna Historia Miasta / plac Litewski
Widowiskowy pokaz na fontannie multimedialnej opowiadający o historii Lublina.
22.30 / Taniec Ognia Fundacji Sztukmistrzów / plac Litewski
Pokazy fireshow nawiązujące do historii Lublina, w szczególności słynnego Pożaru Lublina z 1719 roku.
22.00-03.00 / Potańcówki Jarmarkowe / plac przy Klasztorze oo. Dominikanów
Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Kapela Lipców z Wygnanowa, Chłopcy z Nowoszyszek, Katarzyna Zedel i Sekund Hand
14 SIERPNIA 2017 (PONIEDZIAŁEK)
9.00 / spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z prezesami organizacji polonijnych oraz  uczestnikami Światowego Zjazdu Lublinian / Muzeum Lubelskie na Zamku
10.00–18.00 / wystawa jubileuszowa „Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939” / Muzeum Lubelskie na Zamku
Wystawa jubileuszowa przygotowana przez Muzeum Lubelskie na Zamku z najstarszymi i najważniejszymi widokami i panoramami miasta.
10.00-18.00 / Jarmark Jagielloński / przestrzenie Starego Miasta, Błonia pod Zamkiem
Jarmark Rękodzielniczy, Jarmarkowe Podwórko, koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy, spektakle. Cały program ponad 200 wydarzeń na www.jarmarkjagiellonski.pl
11.00-19.00 / Akt Lokacyjny Lublina dla każdego / Punkt Informacyjny Jarmarku Jagiellońskiego / plac Łokietka 1
Najważniejszy dokument historyczny Lublina, opatrzony lekkim komentarzem, wydany w szlachetnej, bibliofilskiej formie. Dystrybucja aktów w Punkcie Informacyjnym oraz w przestrzeni miasta.  
13.00-14.00 / Jarmark Opowieści / plac przed Trybunałem Koronnym
Opowiadane i śpiewane historie uliczne, karczmiane, jarmarczne i podróżne. Takie, co się naprawdę w Lublinie i okolicach zdarzyły. Oraz takie, które mogły się zdarzyć.
13.00-18.00 / Sztukmistrz nad Lublinem / Open Highline / Stare Miasto
Podniebne akrobacje na linie rozpiętej nad Rynkiem Starego Miasta w wykonaniu slacklinerów.
13.00-17.30 / Lublin na ekranie / Teatr Stary
Projekcje filmów o Lublinie. Blok „Lublin w fabule”: „Carte Blanche” Jacka Lusińskiego, „Volta” Juliusza Machulskiego”
18.00 / Spektakle i opowieści: Niebo nad Lublinem. Opowieści z dziejów miasta / wirydarz Klasztoru oo. Dominikanów
21.00 / „Sen o mieście” - widowisko teatralne / dziedziniec Zamku Lubelskiego
Barwne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego, opowiadające o najważniejszych momentach z historii Lublina z udziałem aktorów, tancerzy, sztukmistrzów.
22.00 / pokaz „Wydarzenia kulturalne” / Multimedialna Historia Miasta / plac Litewski
Widowiskowy pokaz na fontannie multimedialnej opowiadający o Lublinie, jako mieście kultury w obliczu 700-lecia miasta.
22.30 / Taniec Ognia Fundacji Sztukmistrzów / plac Litewski
Pokazy fireshow nawiązujące do historii Lublina, w szczególności słynnego Pożaru Lublina z 1719 roku.
22.00-03.00 / Potańcówki Jarmarkowe / plac przy Klasztorze oo. Dominikanów
Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, Kapela Wojciechowska, Kapela Romana Wojciechowskiego, Wędrowiec
15 SIERPNIA 2017 (WTOREK)
8.30 / Msza Święta w intencji 700-letniego Miasta Lublin / Archikatedra Lubelska / ul. Królewska 10

10.00–18.00 / wystawa jubileuszowa „Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939” / Muzeum Lubelskie na Zamku
Wystawa jubileuszowa przygotowana przez Muzeum Lubelskie na Zamku z najstarszymi i najważniejszymi widokami i panoramami miasta.
10.00-18.00 / Jarmark Jagielloński / przestrzenie Starego Miasta, Błonia pod Zamkiem
Jarmark Rękodzielniczy, Jarmarkowe Podwórkowe, koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy, spektakle. Cały program ponad 200 wydarzeń na www.jarmarkjagiellonski.pl
11.00-19.00 / Akt Lokacyjny Lublina dla każdego / Punkt Informacyjny Jarmarku Jagiellońskiego / plac Łokietka 1
Najważniejszy dokument historyczny Lublina, opatrzony lekkim komentarzem,  wydany w szlachetnej, bibliofilskiej formie. Dystrybucja aktów w Punkcie Informacyjnym oraz w przestrzeni miasta.  
12.00 / Uroczysta sesja Rady Miasta / Zamek Lubelski
Uroczysta Sesja Rady Miasta na Zamku Lubelskim z udziałem ponad 100 gości zagranicznych z 32 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.
12.00-13.00 / Jarmark Opowieści / plac Po Farze
Opowiadane i śpiewane historie uliczne, karczmiane, jarmarczne i podróżne. Takie, co się naprawdę w Lublinie i okolicach zdarzyły. Oraz takie, które mogły się zdarzyć.
13.00-18.00 / Sztukmistrz nad Lublinem / Open Highline / Stare Miasto  
Podniebne akrobacje na linie rozpiętej nad Rynkiem Starego Miasta w wykonaniu slacklinerów.
14.00-20.00 / Łódka Kultury / Śródmieście Lublina
Mobilna scena działań artystycznych stworzona przez Poławiacze Pereł Improv i Lublin Street Band.
15.00-19.00 / Prezentacja oryginału Aktu Lokacji z 1317 roku / 15 sierpnia / Muzeum Lubelskie na Zamku
16.00 / XXIV Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich / Trybunał Koronny
40 trębaczy z kilkudziesięciu miast Polski zaprezentuje hejnały swoich miast.
16.00-17.00 / Jarmark Opowieści / plac Po Farze
Opowiadane i śpiewane historie uliczne, karczmiane, jarmarczne i podróżne. Takie, co się naprawdę w Lublinie i okolicach zdarzyły. Oraz takie, które mogły się zdarzyć.
17.00 / Herbowe winorośla na 700-lecie. Zielony prezent dla lublinian / plac Litewski
Prezent dla mieszkańców z okazji 700. Urodzin Miasta w postaci sadzonki szlachetnego winogrona. 700 sadzonek do pielęgnowania w przydomowym ogródku, na balkonie, tarasie.
19.00 / Urodzinowy tort dla lublinian / plac Zamkowy
700 centymetrów i pół tony urodzinowego tortu podarowane miastu i jego mieszkańcom przez Cukiernię Williams.
20.00 / „Zakochani w Lublinie” – kantata jazzrockowa Tomasza Momota / plac Zamkowy
Największe głosy polskiej estrady, lubelscy wokaliści, orkiestry i chóry, spotkają się na jednej scenie podczas widowiska stworzonego z okazji 700-lecia Miasta Lublin. Beata Kozidrak, Urszula, Krzysztof Cugowski i Piotr Cugowski opowiedzą swój lubelski sen.
22.00 / pokaz „Sen o mieście” / Multimedialna Historia Miasta / plac Litewski
Widowiskowy pokaz na fontannie multimedialnej opowiadający o historii Lublina.
 

 

 

Katarzyna Duma

 

Rzecznik Prasowy 700-lecia
Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz