zamosc.tv

TV

Grzyb gigant

dodano: 29 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia

Dla kogo zniżki?

dodano: 23 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia
XXXII sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji. Zobacz materiał

Obcy w domu

dodano: 20 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia

78. rocznica agresji sowieckiej Rosji na Polskę

dodano: 17 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia
Obchody 78. rocznicy agresji sowieckiej Rosji na Polskę. Zobacz materiał

Pamięć, od­po­wie­dzial­ność, przyszłość

dodano: 12 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia
„For­my i me­to­dy wspar­cia osób po­szko­do­wa­nych przez na­ro­do­wy so­cja­lizm na lo­kal­nej, kra­jo­wej i między­na­ro­do­wej płasz­czyźnie”- kon­fe­ren­cja Za­moj­skiego Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu. Zobacz materiał

Już nie pracujesz

dodano: 05 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia
 Dyrektor, nauczyciele i zwolnienia. Zobacz materiał

78. Rocznica Napaści Hitlerowskich Niemiec na Polskę

dodano: 01 wrzesnia 2017, kategoria: Wydarzenia
Upamiętnienie 78. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec. Zobacz materiał

Moja koncepcja

dodano: 30 sierpnia 2017, kategoria: Wydarzenia
XXXII sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji. Zobacz materiał

I Turniej Dart

dodano: 21 sierpnia 2017, kategoria: Wydarzenia
Turniej darta o puchar Prezydenta Zamościa w kat.męskiej i żeńskiej. Zobacz materiał

Parada motocyklowa

dodano: 15 sierpnia 2017, kategoria: Wydarzenia
IV Zamojska Patriotyczna Parada Motocyklowa. Zobacz materiał