zamosc.tv

Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018

dodano: 16 października 2017, źródło: mdk.zam.pl

W 2018 roku Rzeczpospolita będzie obchodzić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Józef Piłsudzki po aresztowaniu przebywał w więzieniu w Magdeburgu, z którego został zwolniony dnia 8 listopada 1918 roku. Uzyskawszy pozwolenie na powrót do Warszawy, przybył pociągiem do stolicy 10 listopada nad ranem. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i ten dzień uznawany jest symbolicznie za datę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Regulamin
Konkurs organizowany w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Organizator:Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
Współorganizator: Rodziców MDK, Rada Wychowanków
Cele konkursu:
· popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie sławnych Polsków, w tym Józefa Piłsudskiego ;
· wspólne świętowanie w środowisku lokalnym 100 Rocznicy Święta Państwowego;
· uczczenie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
· podkreślenie doniosłej roli Józefa Piłsudskiego w odbudowie Rzeczpospolitej;
· motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji historycznych i plastycznych;
· budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań naszych przodków;
· budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju;
· prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;
· podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;
· wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
· zaangażowanie środowisk nauczycieli w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnicy:
Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci 
z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.
Tematyka konkursu:
Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i propagowania pozytywnego wzorca nowoczesnego patrioty, postaci Józefa Piłsudskiego itp.
Termin i adres nadsyłania prac:
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Józef Piłsudzki w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018 ” do 15 kwietnia 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. (84) 638 44 46.
Zasady konkursu:
· autor może nadesłać jedną pracę plastyczną - format dowolny nie większy niż 100X70;
· prace nie mogą być oprawione;
· prace zbiorowe nie będą oceniane;
· od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;
· technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;
· każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło, kategorię oraz pieczątkę placówki;
· dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;
· Zgłoszenia prac na konkurs może dokonać wyłącznie szkoła lub placówka. Zgłoszenia indywidualne nie będą oceniane;
· wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;
Kategorie:
· I kategoria – przedszkola;
· II kategoria - uczniowie szkół podstawowych;
· III kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
· IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;
 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 13:26, 19 października 2017 przez: co to jest

Straszne. Dom Kultury, który nie wie jak się pisze Piłsudski? Zacytuj

dodano: 07:36, 18 października 2017 przez: nick

W tytule poprawiono ale w treści już nie zauważono błędu - Piłsudski. Zacytuj

dodano: 09:31, 17 października 2017 przez: nick

Może Piłsudski? Zacytuj