zamosc.tv

Regulamin

ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY I DYSKUSJI NA FORUM

 

Jak i co pisać

 1. Przede wszystkim na temat. Ludzie, którzy czytają komentarze, forum chcą poznać opinie innych na dany temat – po to tu weszli. Miło jest też nie używać słów obraźliwych i rozmawiać z innymi, tak jakbyśmy prowadzili rozmowę na żywo.
 2. Niewątpliwie innych czytelników forum czy też systemu komentarzy zainteresują wypowiedzi przemyślane, pokazujące jakieś określone poglądy, wypowiedzi nie skrajnie lakoniczne. Krótkie, emocjonalne wypowiedzi ubarwiają dyskusję, ale jeżeli zawierają głównie przymiotniki (zachwyty, lub obelgi) bez wyjaśnienia – nie są zbyt interesujące.

Czego nie powinniśmy robić

 1. Nie należy obrażać ludzi, nawet jeżeli reprezentują skrajnie odmienne poglądy. Nie powinno pisać się reklam ani też wysyłać listów – łańcuszków.
 2. Nie warto też plątać się w kłótnie, w których powodem ostrej wymiany raczej personalnych wypowiedzi jest szybka, emocjonalna, nieprzemyślana reakcja na czyjś list. Taka kłótnia szybko eskaluje na kilkanaście listów i nie jest raczej czytana przez innych z zainteresowaniem.

Zasady dyskusji

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

 • są bezpośrednimi atakami na interlokutorów
 • zawierają linki do  stron www
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
 • są reklamami
 • są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
 • nawołują do agresji
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi, niniejszym upoważnia nieodpłatnie zamosc.tv do:

 • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera
 • obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
 • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
 • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań
 • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie
 • rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej
 • umieszczania utworu w bazach danych

Kopiowanie bądź wykorzystywanie, w części lub w całości materiałów zamieszczonych na niniejszych stronach, bez zgody Zamosc.tv - zabronione, administrator może nałożyć karę umowną w wysokości 10.000 tys.zł.

Poliyka prywatności - dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Smailmedia sp. z o.o. z siedzibą: 22-400 Zamość, ul. Śląska 65E.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: redakcja@zamosc.tv
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez Smailmedia sp. z o.o.;
  2. cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
  3. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
  4. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  5. archiwizacje.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. udzielona zgoda;
  2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. procesorom w związku ze zleconymi przez Smailmedia sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu spółkę;
  2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
  3. tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;
 6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
  1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
  3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania.
 8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana  danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  6. przeniesienia Pani/Pana  danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i świadczonych usług od Smailmedia sp. z o.o. i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Smailmedia sp. z o.o.  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Smailmedia sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny - profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe".
 13. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z administratorem.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Zamosc.tv nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.