zamosc.tv

Policja zawiesza przyjęcia interesantów

dodano: 30 marca 2020, źródło: zamosc.lubelska.policja.gov.pl

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu lubelskiego.

Do 11 kwietnia 2020 r. w jednostkach Policji na terenie garnizonu lubelskiego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.
Do dnia 25 marca 2020 r. wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu lub osobistego spotkania z Komendantem Miejskim Policji w Zamościu.
Informację o sposobie złożenia skargi i wniosku można uzyskać:
* pod numerem 47 815 13 56 – sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu,
* pod numerem 47 815 12 17, 47 815 12 24 – Zespół Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
Przypominamy, że skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu można nadal składać:
1. Faxem na numer:
47 811 16 43 (sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu)
2. Pocztą internetową na adres e-mailowy:
kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
3. Zwykłą pocztą na adres:
Komenda Miejska Policji w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość
W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.
Przypominamy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz