zamosc.tv

Wojewoda lubelski zobowiązał m.in. Szpital JP II w Zamościu do stosowania triażu na izbach przyjęć i SOR-ach

dodano: 07 kwietnia 2020

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam szpitalom samorządowym i państwowym, położonym na obszarze województwa lubelskiego:
1. Wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala. 

2. Zorganizowanie pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR, poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie algorytmu postępowania - Triaż w szpitalach niezakaźnych, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19. 

3. W przypadku uprzedniego wprowadzenia przez szpital procedury triażu – dostosowanie zasad segregacji i separacji osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 do algorytmu postępowania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. 
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego i pacjentów szpitali, wydanie niniejszego polecenia znajduje pełne uzasadnienie. Wyznaczenie minimum dwóch stref (np. w postaci namiotów) dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy, zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR/IP.
Niniejsze polecenie wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mających miejsce w ostatnim czasie w wielu szpitalach na terenie Polski. Ponadto jego realizacja powinna być skorelowana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych, adekwatnie do infrastruktury konkretnego szpitala.
Załącznik:
Wytyczne Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka
/dokument podpisany elektronicznie/
Otrzymują:
* 1) SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 

* 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

* 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Białej Podlaskiej 

* 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 

* 5) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 

* 6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 

* 7) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim 

* 8) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

* 9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 

* 10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 

* 11) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej SPZOZ w Lublinie 

* 12) Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 

* 13) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie 

* 14) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 

* 15) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie 

* 16) Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 

* 17) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie 

* 18) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 

* 19) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 

* 20) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 

* 21) Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim 

* 22) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

* 23) Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej 

* 24) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy 

* 25) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim 

* 26) Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o. 

* 27) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli 

* 28) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie 

* 29) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku 

* 30) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim 

* 31) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie 

* 32) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

* 33) Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. w Zamościu. 


 

 

Joanna Szwedo
Lubelski Urząd Wojewódzki
Biuro Wojewody
Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz