zamosc.tv

Lista osób wyróżnionych w tegorocznej edycji Powiatowego Dnia Twórcy Kultury.

dodano: 23 października 2012

Gmina Aleksandrów
Kazimiera Bielak (animator kultury)- nauczyciel plastyki. Inicjatorka wielu ciekawych i wartościowych działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Zaangażowana w prace społeczną. Ściśle współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Bierze aktywny udział przy organizacji wszystkich ważnych uroczystości na terenie gminy Aleksandrów. Pani Kazimiera współpracuje również z miejscowymi artystami ludowymi.
Tadeusz Bździuch (artysta ludowy) rzeźbiarz – zaangażowany w pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Aleksandrowa i bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie gminy oraz powiatu, gdzie wielokrotnie prezentował swoje prace.
Gmina Biłgoraj
Stanisław Portka (artysta ludowy) – członek zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzębina” 
z Bukowej. Zespół posiada blisko 40-letnią historię działalności, występuje na scenie w zredukowanych strojach sitarskich, kultywując nasze regionalne dziedzictwo kulturowe. Pan Stanisław Portka jest skarbnicą wiedzy, przypomina zapomniane stare pieśni oraz obrzędy i zwyczaje wiejskie, wzbogacając nimi repertuar zespołu i ocalając te skarby naszej kultury od zapomnienia.
Zespół z Bukowej może poszczycić się wieloma sukcesami : 13 nagrodzonych widowisk na Ogólnopolskich Semikach Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, występ w Brukseli i w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz nagranie i wyemitowanie widowiska przez Program II Telewizji Polskiej, a także wiele innych nagród zdobytych na przeglądach gminnych i ponadlokalnych.
Bronisława Koziara (artysta ludowy) – od kilkunastu lat jest członkinią Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej. Zespół zaangażowany w kultywowanie naszych rodzimych tradycji poprzez strój biłgorajsko - tarnogrodzki i tradycyjne pieśni biłgorajskie. Pani Bronia wzbogaca repertuar zespołu przypominając, często już zapomniane stare pieśni, obrzędy i wiejskie zwyczaj, ocalając w ten sposób skarby naszej kultury od zapomnienia.
Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów i nagród w dziedzinie obrzędowości, tradycyjnego tańca, ale przede wszystkim w dziedzinie śpiewaczej. Z tego te najbardziej prestiżowe to nagroda główna Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego „Taneczny Krąg” w Rzeszowie, dwie Złote Baszty, czyli nagrody główne oraz pierwsze nagrody zdobyte na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Widowiska obrzędowe przygotowywane przez zespół z Rudy Solskiej zdobywały nagrody na Ogólnopolskich Sejmikach Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, a widowisko „Wiedźmy” było nagrane i wyemitowane przez Program II TVP. Zespół ma nagraną płytę, oraz śpiewnik „Dolo, moja dolo”, powstał także film „Jasio konie poił” o zespole z Rudy. Zespół może pochwalić się udziałem w różnych ciekawych projektach, a efektem tego ostatniego z Dariuszem Makarukiem, będzie wydana we wrześniu tego roku wspólna płyta z udziałem tak znakomitych artystów jak np. Michał Urbaniak, czy Tymon Tymański.
Miasto Biłgoraj
Mirosława Sachar (dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju) – Pani Stanisława aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami miasta i powiatu, co korzystnie wpływa na pracę bibliotek i znacznie poszerza ich krąg działalności. Pani dyrektor dba o odpowiedni wizerunek bibliotek miasta. Wdrażana komputeryzacja bibliotek, posiadana strona www, znacznie przybliżają „prace z książką” na różnych płaszczyznach takich jak: spotkania autorskie z regionalistami, poetami, pisarzami, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy. Pani Stanisława Sachar wychowała kilka pokoleń bibliotekarzy, którzy z pasją wykonują swoją pracę.
Maria Stefania Szeliga (bibliotekarz) – 1 kwietnia 1999 roku rozpoczęła pracę jako instruktor-bibliotekarz, który do dziś konsekwentnie dba o odpowiedni wizerunek 35 bibliotek publicznych na terenie powiatu biłgorajskiego. Poprzez stały i systematyczny kontakt korzystnie wpływa na pracę bibliotek w lokalnych społecznościach. Biblioteki powiatu biłgorajskiego są rozpoznawalne poprzez swoją aktywna działalność na terenie województwa lubelskiego. Pani Maria od lat prowadzi Kronikę Bibliotek Publicznych odnotowując ważne wydarzenia zarówno dla samych bibliotekarzy, bibliotek jak i czytelników.
Gmina Biszcza
Wiesław Szkoda (artysta ludowy) – społecznik, aktualny prezes stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej „Złota Nuta” w Biszczy. Współzałożyciel orkiestry, gra na tubie basowej, gra również na instrumentach perkusyjnych w kapeli działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biszczy. Chętnie występuje także z zespołami śpiewaczymi KGW.
Krystyna Makuch (artysta ludowy) – aktywna członkini KGW Bukowina i zespołu śpiewaczego „Krzewina”. Autorka licznych przepisów kulinarnych. Jej autorskie wypieki można spróbować podczas dożynek gminnych. Pierogi biłgorajskie upieczone przez Panią Krystynę zajmują niezmiennie wysokie lokaty podczas powiatowego konkursu na „Najsmaczniejszy pieróg biłgorajski”
Gmina Frampol
Janina Radomska – (artysta ludowy) poetka, jej pisarstwo rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych, kiedy to dla zespołu ludowego pisała skecze, wiersze okolicznościowe i przyśpiewki. Ośmielona powodzeniem tych tekstów zaczęła pisać liryki osobiste, religijne i wiersze dla dzieci. Poetka pisze o swojej wsi, okolicy i przyrodzie. Jest to poezja z serca płynąca, prosta i śpiewna. Os 1984 roku Pani Janina uczestniczyła w wielu konkursach poetyckich m.in. w Lublinie, Włocławku, Chełmie, Zamościu i Krakowie. Wiersze Pani Janiny pojawiły się niebawem m w prasie, audycjach radiowych i antologiach poezji ludowej. W 1993 roku ukazał się pierwszy zbiorek autorski poetki „Dary ziemi”, II tomik poezji „Z rody i z potu” ukazał się w 2000 roku , a III tomik prozy „Powracające wspomnienia” został opublikowany 
w roku 2006.
Bolesław Korgul – (artysta ludowy) gra w orkiestrze od 1950 roku. Prowadząc orkiestrę dętą w Radzięcinie ukończył kurs kapelmistrzowski. W 1970 z jego inicjatywy powstała kapela ludowa akompaniująca zespołowi śpiewaczemu w Radzięcinie. Orkiestra dęta od 2002 roku pod batuta Pana Bolesława czynnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych Gminy Frampol oraz regionu Lubelskiego. Orkiestra realizuje oprawę muzyczną świąt państwowych i rocznic historycznych.
Gmina Goraj
Paweł Kuraś – (animator kultury) – absolwent europeistyki i stosunków międzynarodowych od kilku lat aktywnie i społecznie pracuje na rzecz rozwoju gminy Goraj. Przez kilka lat ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna”, przy którym pisał projekty i pozyskiwał fundusze europejskie. Wspólnie ze stowarzyszeniem w 2011 roku zorganizował Wieczór Poezji Cebulowej w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jest pomysłodawcą i inicjatorem Biegu Cebularza również realizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jest również inicjatorem i „szefem” Nieformalnej Grupy Cebularze działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju od września 2011 r. W ramach działań przy tej grupie przewodniczył m.in. takim przedsięwzięciom jak: nagranie krótkiego filmu do konkursu „Opowiedz o Projekcie” o wyżej wspomnianym projekcie, film zajął II miejsca na szczeblu powiatowym. Paweł Kuraś jest również inicjatorem konkursów o tematyce europejskiej, które odbyły się w lutym i marcu 2012 dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum w Goraju oraz dla mieszkańców gminy, pod patronatem Leny –Kolarskiej Bobińskiej. Wspólnie z jednostką straży OSP pracuje na rzecz uporządkowania cmentarza z okresu I wojny światowej w Zastawiu. Ponadto Paweł Kuraś od maja 2012 r. jest koordynatorem i twórcą dwóch projektów: „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo” w ramach programu „Działaj Lokalnie” oraz „Europo daj się poznać” programu „Młodzież w działaniu”. W pierwszym projekcie realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego i p.poż dla dzieci i młodzieży, w lipcu odbyła się gra terenowa „Z Dymitrem w tle”,
we wrześniu druga edycja Biegu Cebularza ulicami Goraja. W ramach drugiego projektu od maja do końca września odbywają się zajęcia dla młodzieży mające na celu przybliżyć kraje europejskie: zajęcia taneczne, filmowe, kulinarne, gry i zabawy, karaoke, wydanie kalendarza stylizowanego. Warto podkreślić, iż wszystkie działania podejmuje bezinteresownie i bez wynagrodzenia finansowego. Jest człowiekiem uczynnym i bardzo pracowitym.
Zbigniew Gorzkowski to nietuzinkowa postać Goraja, która zajmuje się malarstwem i rzeźbiarstwem. Maluje i rzeźbi nie tylko motywy ludowe. Jego obrazy przepełnione są tajemniczością, baśniowością i pięknymi widokami z okolic gminy Goraj. Zbigniew Gorzkowski rzeźbi: w drewnie, wcześniej w kamieniu. Jeszcze kilka lat temu wykonywał rzeźby nagrobne. Na cmentarzu znajduje się kilka jego nagrobków, w parafialnym kościele rzeźba Chrystusa, w bramie przy jego budynku mieszkalnym widnieją rzeźbione ptaki, stylizowane na ludowo. Pracował również przy rzeźbie dla szkoły w Turobinie oraz zdobił Kronikę Gorajską (pięknie dekorowana księga opisująca dzieje Goraja od początku istnienia do teraźniejszości). Rzeźbi również postacie Chrystusa frasobliwego, krzyże, szopki. Z kolei w malarstwie zajmują go pejzaże z okolic Goraja, budynki, postacie. Ulubioną techniką pana Zbigniewa są farby olejne. Obrazy wykonuje na deskach lub płytach. Obecnie jest na emeryturze. Nie lubi afiszować się swoją twórczością, ale wolne chwile spędza na malowaniu i rzeźbieniu.
Gmina Księżpol
Danuta Kowal – jest założycielem Zespołu Folkowego „Konwalia” z Księżpola. Jest to zespół śpiewaczy, który uświetnia imprezy i uroczystości na terenie gminy Księżpol oraz na terenie powiatu. Pani Danuta jest najwierniejszą i najbardziej zaangażowaną uczestniczką zespołu folkowego w Księżpolu. Zespół pod kierownictwem Pani Danuty jest wciąż otwarty na wszelkie propozycje, systematycznie uczestniczy w życiu kulturowym gminy. Pani Danuta jest tez niezwykle kreatywna oraz niestrudzonym animatorem, organizatorem i twórca kultury 
w gminie.
Małgorzata Gromadzka (animatorka kultury) – jest współinicjatorką i założycielką wcześniej nieformalnej grupy „Jedność wsi” – obecnie stowarzyszenia o tej samej nazwie w Korchowie Drugim. Jest osobą niezwykle kreatywną i dyspozycyjną, efektem tego była organizacja środowiskowych imprez interdyscyplinarnych o charakterze profilaktycznym. Pani Małgorzata dzięki swym autorskim pomysłom i komunikatywności nieustannie zmierza do integracji środowisk aktywnych i twórczych zarówno w swej miejscowości jak też w gminie.
Gmina Łukowa
Sylwester Surmacz – (animator kultury) – organista, wieloletni kierownik Chóru Kościelnego „Łukowianie” i Chóru Męskiego „Opoka”. Chóry prowadzone przez Pana Sylwestra biorą udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie parafii i gminy Łukowa. Nowo powstały chór męski gościnnie wystąpił na ogólnopolskim festiwalu w Kazimierzu Dolnym w 2011r.
Zespół Śpiewaczy z Łukowej I – w tym roku zespół zdobył czwartą Złotą Basztę w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jedyny w Polsce taki zespół, który może poszczycić się taką ilością głównych nagród. Panie prezentują pradawne pieśni łukowskie w sposób możliwie najwierniejszy (gwara, czyste i równoczesne śpiewanie melodii). GOK w Łukowej wydał książkę i 4 płyty z pieśniami tego zespołu i innych łukowskich zespołów wyróżniających się.
Członkinie zespołu: Maria Groniewska, Janina Bździuch, Maria Gaca, Józefa Majkowska, Janina Stelmach, Krystyna Regiel, Eugenia Turczyniak, Kazimiera Rybak.
Gmina Obsza
Stanisława Gierczak (artysta ludowy) – członkini zespołu folklorystycznego Zamszanki 
z Zamchu. Jest to najstarsza członkini tego koła. To za sprawą Pani Stanisławy zostało odtworzone m.in. starodawne wesele Zamechskie gdzie Pai Stanisława Grała jedną z głównych ról.
Wojciech Baszkiewicz (animator kultury) – kapelmistrz Orkiestry Dętej z Obszy, która została założona w 2006r. Pan Wojciech był pierwszym nauczycielem gry na instrumentach w gminie Obsza. Pod jego batutą orkiestra zaczęła koncertować i promować gminę na przeglądach i konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając bardzo wysokie miejsca.
Miasto i Gmina Józefów
Halina Zaśko (artysta ludowy) – zainteresowanie sztuką ludową pojawiło się u niej już 
w wieku szkolnym, początkowo tworzyła dla siebie i znajomych, później zaangażowała się w działalność Caritasu parafii Józefów, z którym współpracuje od 4 lat. Jej pasją jest rękodzieło i bukieciarstwo – tworzy z tego, co daje natura. Jej prace, na co dzień można podziwiać w Szkole Podstawowej w Stanisławowie gdyż tam ma siedzibę Stanisławowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, w którym pracuje od 2 lat.
Tomasz Kukiełka (animator kultury) – z wykształcenia nauczyciel w-f, ale jego pasją jest działalność na niwie kultury. Zaangażowany zarówno w szkole jak i poza nią. Tworzy piosenki, reżyseruje spektakle szkolne, organizuje imprezy. Obecnie pracuje w szkole Podstawowej w Józefowie.
Gmina Potok Górny  

Danuta Deryło (artysta ludowy) – zajmuje się rękodziełem artystycznym, wykonuje różnego rodzaju serwety, bombki, kurczątka itp. Jest emerytowaną nauczycielką, bardzo często udziela się społecznie. Jej prace można obejrzeć na wystawach podczas imprez gminnych.
Mariola Socha (artysta ludowy) – wykonuje bukiety sztuczne z bibuły, wspiera wiele przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy. Udziela się społecznie pracując z dziećmi w kołach zainteresowań.
Miasto i Gmina Tarnogród
Antonina Łupicka (artysta ludowy) – od 75 lat występuje w Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej, działa w Klubie seniora, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy.
Adam Pogorzelec (animator kultury) – aktywizuje środowisko lokalne sołtys wsi Luchów Dolny, animator życia kulturalnego oraz działań świetlicowych, aktywnie włącza się w turnieje wsi, organizacje dożynek gminnych i innych imprez kulturalnych.
Gmina Tereszpol
Teresa Nizio (animator kultury, bibliotekarz) – organizuje kursy Quislingu, orgiami, robienia kwiatów z krepiny, filcowania biżuterii, ozdób świątecznych ze wstążki i szyszek sosnowych. Zajmuje się prowadzeniem lekcji bibliotecznych w szkołach na terenie gminy Tereszpol, organizuje spotkania z twórcami ludowymi, wystawy twórców ludowych i konkursy.
Maria Wójcik (artysta ludowy) – wykonuje różnego rodzaju ozdoby z zakresu plastyki dekoracyjnej (bibułkarstwo, papieroplastyka, ozdoby z filcu, papierowa wiklina). Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi i rodzicami na zajęciach artystycznych organizowanych w szkole. Aktywnie uczestniczy w różnych formach promowania twórczości ludowej na terenie naszej gminy. Jest świetną dekoratorką wnętrz i sal imprezowych.
Gmina Turobin
Jadwiga Tomaszek (animator kultury) – od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym gminy aktywując lokalną społeczność. Współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną przy organizacji różnego typu imprez. Jest członkiem zespołu partycypacyjnego działającego w gminie Turobin w ramach projektu „Decydujmy razem”. Pani Jadwiga jest Radną Gminy Turobin i członkiem Komisji Kultury.
Aleksandra Lenart (artysta ludowy) – pasjonuje się haftem tworząc w stylu Ludowym Polskim i w stylu Richelieu. Przez długi czas była Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w nowej Wsi. Prace Pani Aleksandry były wielokrotnie wystawiane m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu, w Krasnymstawie, Sitnie i Lublinie, w Nadrzeczu u aktorskiej pary Szmidtów i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie. Ponadto podczas corocznych dożynek gminno – parafialnych i innych uroczystości lokalnych.
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
Ewa Chuchro (nauczyciel tańca ludowego) – z pasją i poświęceniem prowadzi 2 grupy, starszą i młodszą Zespołu Tańca Ludowego „TANEW”. Wspólnie z zespołem uczestniczy 
w wielu przedsięwzięciach artystycznych, festiwalach, konkursach i wydarzeniach o tematyce folklorystycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dla nauczycieli tańca ludowego. Dba o bardzo dobry wizerunek zespołu w środowisku. Jest również członkiem stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Tanew” „Pokolenia”, wspierając merytorycznie i finansowo zespół.
Artur Kimak (nauczyciel zajęć szachowych) – prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą rozbudzając pasję grania w królewską grę, jaką są szachy. Organizuje wiele turniejów o zasięgu miejskim i powiatowym. Jest organizatorem Powiatowego Turnieju Szachowego organizowanego w MDK w Biłgoraju. Jednocześnie jako nauczyciel MDK w Biłgoraju, jest współorganizatorem Akcji Lato, pełni tez funkcję opiekuna podczas wyjazdów artystycznych, a także kolonii przez nas organizowanych.
Dodatkowo
prof. UMCS Roman Tokarczyk, zamieszkały: Karolówka autor książek regionalnych monograficznych o ludziach Powiatu Biłgorajskiego, a także naukowych i prawniczych.
Jan Salik, zam. Smólsko Duże, twórca Związku Strzeleckiego w Smólsku, organizacji społeczno wychowawczej, remont budynku dla siedziby „Strzelca”, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
ks. Julian Brzezicki proboszcz Parafii Trzęsiny organizacja diecezjalnych obozów, asystent KSM , zgrupowania sportowo – wychowawcze obejmujące Smoryń i Ignatówkę, działalność w kapitule Dziedzictwo Narodu Słuszna Sprawa.
ks. Franciszek Kościelski z Rakówki – działania patriotyczno - wychowawcze i religijne, wydawca i autor książek.
ks. kan. Władysław Trubicki dziekan, proboszcz parafii Turobin, konserwacja obiektów sakralnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
Edward Górski –wydawca i autor książki „Życiorys syna partyzanta”
Grażyna Kmieć – poetka, publikacje w Kwartalniku Tarnogrodzkim „Fraszki Grażki”, działacz wychowawczo – społeczny.
Tadeusz Maciocha – zam. w Aleksandrowie, nauczyciel, wychowawca, członek PTTK, organizator konkursów krajoznawczych, jego drużyna w konkursie krajoznawczym otrzymała 1 miejsce w kraju, regionalista.
Maria Szado – nauczyciel, wychowawca, redaktor „Niedzieli” i „Nowej Biłgorajskiej”, regionalista, pisze artykuły kształtujące nasze wychowanie patriotyczno – religijne.
ks. dr Krzysztof Kłos – organizator konferencji naukowej na temat Radzięcina – odkrywanie jego historii, opieka nad utrzymaniem zabytków Ziemi Biłgorajskiej.
Andrzej Fus – prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, organizator konferencji, opieka nad zabytkami – kościołem w bukowinie, regionalista.
Tadeusz Bazan – historyk, regionalista, autor książki monograficznej o gminie Potok Górny.
Adam Sikorski - pasjonat historii, tworzy programy promujące historię regionalną, chcąc ocalić od zapomnienia wydarzenia i miejsca związane m.in. z Ziemią Biłgorajska.
Wiesława Sadłos – żona śp. Mariana Sadłos pomysłodawcy projektu posadzenia 1000 dębów w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej pomników nazywanych Dębami Papieskimi. Twórca i autor Kapituły Dziedzictwo Narodu „Słuszna Sprawa”, która posadziła drzewa-pomniki poświęcone wybitnym postaciom i wydarzeniom Polski na całym świecie m.in. w Ogrodach Watykańskich, Ogrodach Jasnej Góry, Lwowa, Brukseli i Australii.
Dyrektorzy GOK-ów:
Miasto Biłgoraj – Renata Socha, Iwona Myszak
Gmina Biłgoraj – Celina Skromak
Frampol – Kazimierz Oszust
Józefów – Beata Zaśko
Tarnogród – Renata Ćwik
Aleksandrów – Ewa Maciocha
Biszcza – Jarosław Oleszczak
Goraj – Marta Miszczak
Księżpol – Stanisława Budzyńska
Łukowa – Wiesława Kubów
Obsza – Bożena Bednarczuk
Potok Górny – Ryszard Łoś, Stanisława Bucior
Tereszpol – Maria Skóra
Turobin – Elżbieta Trumińska
Młodzież :
Paweł Hadacz i Sylwia Gorczyca (para) – II miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Chełmie, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Białymstoku, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego par zagranicznych w Przemyślu, para zdobyła klasę taneczną „B” w tańcach latynoamerykańskich.
Adrian Hadacz i Emilia Maciocha (para) – II miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Chełmie, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Magic Dance w Lublinie, para zdobyła klasę taneczną „B” w tańcach standardowych.
Magda Koman - wokalistka ZTL „Tanew” oraz Studia wokalnego Kombinejszyn, dziennikarka grupy „Pod prąd”, uczestniczka grupy PAT, II miejsce w XII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni, Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego Warka2012
Katarzyna Maciocha - wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem „Światło i mrok” w Łęcznej
Piotr Dudko - indywidualna nagroda aktorska na Wojewódzkich IX Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”
Kinga Kobel – złoty medal - 41 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Japońska Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki
Delfina Kotowska – brązowy medal - 41 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Japońska Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki
Karolina Kaczor - kwalifikacja do wystawy w XII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym z cyklu „Wielcy znani i nieznani” pt. „Alfons Mucha – sensacyjna baśń” w Rybniku
Magdalena Szewczuk
Rzecznik Prasowy
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju  

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz