zamosc.tv

Załącznik nieprawdziwy

dodano: 28 lutego 2018, kategoria: Sesje Rady Miasta Zamość

XXXVIII sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji.

Oceń wideo:
Poleć znajomym:
Umieść wideo na stronie
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 15:51, 04 marca 2018 przez: Do ocena1

Nie posyłać do szkoły!! Zacytuj

dodano: 15:18, 04 marca 2018 przez: ocena 1

Jak zwykle u nas nikt nie jest winny. Prokuratura formalnie ma związane ręce, organ prowadzący nie ma instrumentów, nauczyciele chcą należeć do elity tylko z czym? Dno! Zacytuj

dodano: 23:57, 03 marca 2018 przez: RODZIC

Będąc na zebraniach w szkole zawsze słyszę -zwłaszcza w tych czasach żeby rozmawiać z dziećmi,patrzyc co robią przy komputerze -kontrolować -bo róznie może być -BYĆ CZUJNYM- to jest nasz rodzicielski,wychowawczy obowiązek!! I FAKT TAK JEST ALE POMYŚLMY DLACZEGO NAZYWAMY ,czy też się tak sami nazywają-NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA-pojęcie proste bo gdy nas nie ma ON w szkole -naucza ,WYCHOWUJE, TROSZCZY SIĘ O NASZE DZIECI.... UCZY WIEDZY,KULTURY,ŻE NIE WOLNO KŁAMAĆ, OSZUKIWAĆ INNYCH,OBRAŻAĆ ITP.no I zadaje odpowiednią karę za przewinienia ucznia w danym momencie!!!!!!!!!-ALE TE RZECZY POWINNY TEŻ OBOWIĄZYWAĆ NAUCZYCIELI- TEŻ POWINNI SIĘ PRZYZNAĆ JAK ZAWINIĄ -POKAZAĆ JAK POWINIEN ZACHOWAĆ SIE DOROSŁY OBYWATEL-NAUCZY-CIEL- WYCHO-WAWCA- TE WYRAZY CHYBA DO CZEGOŚ ZABOWIĄZUJĄ.....- I CO SIĘ DZIEJE ..- TEN WYCHO-WAWCA POSTANAWIA KŁAMAĆ,OSZUKIWAC ŻEBY CHRONIĆ SIEBIE I INNYCH-DOBRY PRZYKŁAD WYCHOWAWCZY DLA DZIECI W TEJ SZKOLE...NO I SUPER PRACOWNIK MIASTA....ŻENADA -WSTYD-MAM NADZIEJĘ ŻE TEZ BĘDZIE KARA... I PRACODAWCA NIE BĘDZIE MUSIAŁ SIE WSTYDZIĆ .ZA SWOICH LUDZIE.....OBY... Zacytuj

dodano: 07:33, 03 marca 2018 przez: ???

To prawda rodzice w tych czasach winią wszystkich i za wszystko i ważają że wychowaniem ich dzieci mają zająć się wszyscy - a Oni sami...? Zacytuj

dodano: 17:57, 01 marca 2018 przez: ?

A dlaczego rodzice nie odebrali dziecka z basenu? Teraz to tylko wina wszystkich dookoła? Zacytuj

dodano: 08:39, 01 marca 2018 przez: ,

Gdyby to było Twoje dziecko, które po zakończeniu lekcji wpadło pod samochód, to powinieneś sam sobie stryczek ukręcić. Zacytuj

dodano: 07:45, 01 marca 2018 przez: Proste

Gdyby to było moje dziecko, to ani kierowca ani organ nie doczekali by procesu. Poszli by na organy. Zacytuj

dodano: 20:26, 28 lutego 2018 przez: frasobliwy

Sprawa powinna być dogłębnie wyjaśniona. Jeżeli p. Małys ma wątpliwości, należy się nad tym pochylić i dogłębnie wyjaśnić. Mam wątpliwości, czy komuś na tym zależy. Organowi prowadzącemu zapewne nie. Wszystko robi, aby za wszystkie błędy odpowiedzialny był tylko kierowca. Jeżeli ktoś poświadcza nieprawdę, przeinacza, kłamie - to musi być w tym konkretny cel. Jaki? Odsunąć wszelkie podejrzenia od współodpowiedzialności za tragedię. Sprawiedliwość musi wygrać. Kierowca jest jak dotąd jedynym, który poniósł zasłużoną karę przed wymiarem sprawiedliwości. Następni, mam nadzieję będą. Jeżeli istnieje sprawiedliwość to tak będzie. A gdyby to było Twoje dziecko? Twoje! Do Ciebie piszę. To co byś zrobił? Zacytuj

dodano: 19:59, 28 lutego 2018 przez: Zamosc

Ogromne współczucie,ale pretensje chyba źle adresowane,przepraszam staram się zrozumieć, ból napewno ogromny ale naprawdę dajcie sobie spokój to nie tu skupcie się na agresji. Zacytuj

dodano: 19:43, 28 lutego 2018 przez: do e tam

Czy uważasz że ktoś przeczyta Twój " z lekka " za długi komentarz. Myślę że nikt. Zacytuj

dodano: 19:34, 28 lutego 2018 przez: Tak

Chodząc do szkoły wlatach 90tych już od czwartej klasy chodziłam do szkoły sama , po powrocie do domu miałam swoje obowiązki zanim rodzice wrócili z pracy i nic mi się nie stało bo mówili mi co mogę a czego nie mogę robić , u moich rówieśników było podobnie,to było nie tak dawno a jednak tak inaczej Zacytuj

dodano: 19:26, 28 lutego 2018 przez: e tam

ROLA NAUCZYCIELA W WYCHOWANIU "Pojęciem "zawód nauczyciela" określamy ogół osób zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, wykonujących czynności nauczania, wychowania, opieki i inne". Idee pedagogiczne, cele, treści i zasady kształcenia i wychowania realizują się i ożywiają dzięki działalności nauczyciela - wychowawcy. Osoba i osobowość nauczyciela, jego przygotowanie i umiejętności zawodowe, jego autorytet i postawa odgrywają decydującą rolę w procesie wychowania i nauczania w szkole. Nauczyciel jest, organizatorem, kierownikiem oraz opiekunem tego procesu. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie dorastających pokoleń do pracy i życia w społeczeństwie. Człowiek opuszczający szkołę musi być wyposażony w określony zasób wiedzy i umiejętności. W toku realizacji tego zadania nauczyciel występuje jako osoba kierująca i organizująca proces nauczania i wychowania w szkole, jako opiekun dzieci i młodzieży. Sprostanie tym zadaniom wymaga od nauczyciela odpowiedniego poziomu wykształcenia, ciągłej troski o własny rozwój intelektualny. "Bardzo często wyrażany jest pogląd, że do pracy w zawodzie nauczyciela nie wystarczy odpowiednia wiedza i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, lecz że trzeba jeszcze mieć talent pedagogiczny, a talent pedagogiczny jest rzeczą wrodzoną, nauczycielem - wychowawcą "trzeba się urodzić". Powodzenie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej nauczyciela zależy przede wszystkim od ukształtowania się odpowiedniego stosunku wychowawczego między nauczycielem a uczniem. Jakość tego kontaktu warunkuje wpływ wychowawczy . Właściwy kontakt psychiczny z młodzieżą i tym samym pracę wychowawczą ułatwia nauczycielowi umiłowanie dzieci i młodzieży. Nauczyciel musi dobrze znać powierzone mu dzieci, aby nimi kierować i na nie odpowiednio wychowawczo oddziaływać. Znajomość dzieci pozwala nauczycielowi widzieć ich możliwości. Wymagania należy łączyć z szacunkiem, jeżeli chcemy aby uczniowie szanowali nauczyciela, nauczyciel musi również szanować osobowość dziecka. "W wychowaniu wszystko powinno zależeć od osobowości nauczyciela, dlatego, że siła oddziaływania wypływa tylko z żywego źródła ludzkiej osobowości. Żadne ustawy i programy; żaden sztuczny organ zarządzania, jakby nie był doskonały, nie może zmienić osobowości w procesie wychowania… Bez osobistego, bezpośredniego wpływu wychowawcy na wychowanka, prawdziwe wychowanie, kształtujące charakter, nie jest możliwe. Tylko osobowość może oddziaływać na rozwój i określenie innej osobowości, tylko charakterem można kształtować charakter". Wychowanek jest zwierciadłem wychowawcy. Sztuka wychowania polega na tym, aby nauczyciel - wychowawca dostrzegł siebie w wychowanku. Nauczyciel organizuje proces wychowania uczniów, ocenia ich zachowanie, wskazuje normy moralne i zachowania społecznie pożyteczne, wyjaśnia zjawiska negatywne, ma on do dyspozycji środki regulujące zachowanie uczniów. Nauczyciel jest źródłem informacji o świecie, organizuje proces poznania w czasie lekcji, wyznacza uczniom pracę do wykonania w domu i kontroluje ją. Wychowawca stwarza również warunki do rozwoju zainteresowań uczniów poza lekcją i szkołą, podejmuje różnego rodzaju działania w celu ukształtowania środowiska wychowawczego ucznia. Zadania nauczyciela - wychowawcy można ująć w następujące grupy obowiązków i czynności: - Organizacja procesu nauczania i wychowania, opieka nad uczniami: a) Prawidłowe realizowanie programów nauczania i wychowania, osiąganie jak najlepszych wyników w pracy, udoskonalanie metod nauczania i wychowania; b) Stałe poznawanie uczniów, ich postaw moralnych, postępów w nauce, możliwości organizacji pracy domowej; c) Wdrażanie dzieci do samodzielnej systematycznej pracy, wystrzeganie się na lekcjach, w pracy pozalekcyjnej, pozaszkolnej bodźców niepedagogicznych; d) Stała troska o stan zdrowia uczniów i kulturę zachowania, a więc współpraca z lekarzem, higienistką. - Współdziałanie: a) z dyrektorem; b) z Radą Pedagogiczną; c) prowadzenie dokumentacji zapewniającej ciągłość i skuteczność pracy dydaktyczno - wychowawczej i organizacyjnej. - Praca z rodzicami i opiekunami: a) utrzymanie kontaktów z rodzicami i opiekunami ucznia, wzajemna informacja o nim; b) wzajemny szacunek i życzliwość; c) skłanianie rodziców do pracy nad sobą w zakresie zdobywania elementów wiedzy o dziecku oraz zadaniach wychowawczych, do współpracy domu ze szkołą. - Działalność w środowisku: a) znajomość warunków środowiska lokalnego, jego kultury, osiągnięć, stosunków międzyludzkich; b) pomoc w kierowaniu życiem społecznym i kulturalno - oświatowym; c) dbałość o honor szkoły i godność zawodu nauczyciela; d) pozyskiwanie środowiska do współuczestnictwa w realizacji zadań szkoły. - Doskonalenie i samokształcenie zawodowe: a) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedz pedagogicznej; b) pogłębianie znajomości programów nauczania i wychowania". Dla spełnienia tych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nauczyciel musi mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe. Powinien posiadać wiedzę specjalistyczną, wiedzę o dziecku i jego rozwoju psychofizycznym, o środowisku rodzinnym dziecka. Powinna go też cechować miłość do dziecka, takt i kultura. Aby nauczyciel mógł efektywnie pracować i spełniać kierowniczą rolę w procesie wychowania, musi być zdolny do krytycznej refleksji w wykonywaniu swojej pracy, do ciągłej samooceny, w celu doskonalenia swoich kwalifikacji, swojej osobowości. "Nauczyciel staje się świadomym wychowawcą w miarę swoich uzdolnień, swego taktu i swego przygotowania do zadań wychowawczych". Rola nauczyciela w procesie wychowania, zarówno w aspekcie zadań jak i zakresu i charakteru czynności oraz wpływu osobowości nauczyciela na ucznia, ma decydujące znaczenie dla procesu kształcenia i wychowania. W miarę zmian zachodzących w strukturze szkoły, treściach kształcenia i wychowania, metodach pracy, rola ta podlega ciągłym modyfikacjom. Należy rozpatrywać ją nie tylko z punktu widzenia nauczyciela jako jednostki wykonującej określone zadania nauczania i wychowania, ale także w powiązaniu z całym zespołem nauczycielskim, jego organizacją i zasadami. Bibliografia 1. S. Krawcewicz J. Wołczyk - Zawód nauczyciela. W: Pedagogika pod red. M. Godlewskiego, T. Wujka, Warszawa 1977 2. S. Wołoszyn - System oświaty - nauczyciel. W: Pedagogika, red. B. Suchodolski, Warszawa 1970 3. Z. Mysłakowski - Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Warszawa 1965 Zacytuj

dodano: 19:15, 28 lutego 2018 przez: Do rozsądek

Najlepszym nauczycielem powinien być rodzic! Zacytuj

dodano: 19:08, 28 lutego 2018 przez: Ja

Tak za wszystko winny nauczyciel a dlaczego rodzice nie wiedzieli jak dziecko i z kim chodzi na basen , dlaczego nie roozmawiali z dzieckiem ,nie interweniowali się wcześniej? Zacytuj

dodano: 17:33, 28 lutego 2018 przez: Zamościanin

Bardzo merytoryczna wypowiedź P. Małys. Organ prowadzący trochę empati. Zacytuj

dodano: 17:28, 28 lutego 2018 przez: wyrok sprawiedliwy

Sprawca wypadku wyrokiem prawomocnym sądu po odwołaniu idzie do więzienia!!! W końcu sprawiedliwy wyrok! Zacytuj

dodano: 17:13, 28 lutego 2018 przez: do "dd"

Do psychiatry!!!! Zacytuj

dodano: 16:14, 28 lutego 2018 przez: uczciwie

Dzieciom to odpowiada, bo to są dzieci, nie chca tego . Co moga chcieć i nie .chcieć. muszą być pod opieką dorosłych. Nie może to być "róbcie co chcecie" Co- nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicznym? Jest- jest. Trzeba pamiętać nie tylko o uprawnieniach ale i o obowiązkach. Jeżeli by dziecko poszło na basen z domu bez opieki- odpowiada rodzic, Właściciel basenu tez powinien zapytać o opiekuna dziecka. Nie może być tzw. "partyzantki". Jeżeli idzie ze szkoly, to musi do niej wrócić pod opieką nauczyciela. a za powrót dziecka ze szkoły do domu, szkoła nie odpowiada. Zacytuj

dodano: 15:24, 28 lutego 2018 przez: mieszkaniec

Temat niewygodny dla PAWia. Więc jego trole siedzą cicho , a temat szybko zniknie w odmęcie innych informacji.Czarno na białym , tylko co z tego? Zacytuj

dodano: 13:38, 28 lutego 2018 przez: organ zwisający bezczynny

Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 80, poz. 542) wprowadzono do Karty Nauczyciela zapis przyznający nauczycielowi status funkcjonariusza publicznego i wynikającej z tego tytułu ochronie. Powyższa zmiana weszła w życie 24 maja 2007 r. Art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, że „nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” Z kolei ust. 2 stwierdza, iż „organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.” Zacytuj

dodano: 13:36, 28 lutego 2018 przez: uwielbiam 271

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy Dz.U.2017.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. ( Art. 271 poświadczenie nieprawdy § 1 ustawy - Kodeks karny oraz art. 92a uchylony ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, który stanowi naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego opisane w lp. 3.9 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, odpowiedzialności za przestępstwo oraz kary pieniężnej - z dniem 24.06.2017 r. zostały uznane za niezgodne z zasadą ne bis in idem oraz zasadą proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie prawa wynikającymi z art. 2 odpowiedzialność za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20.06.2017 r. sygn. akt. P 124/15 (Dz. U. z 2017 poz.1214) § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zacytuj

dodano: 11:08, 28 lutego 2018 przez: Rozsądek

Część nauczycieli to kasta najemników, którzy niszczą wizerunek niegdyś szacownego zawodu. Gdzie Rzecznik Dyscyplinarny nauczycieli, który sobie pewnie śpi na ciepłej posadce. Oświata tylko krzyczy, że za mało zarabia che pieniędzy i przywilejów zawartych w Karcie Nauczyciela. Zadaję pytanie za co to wszystko ma im się należeć ? Reszta społeczeństwa musi na was łożyć. Drodzy pedagodzy nazwiska piszemy wielką literą. Zacytuj

dodano: 10:24, 28 lutego 2018 przez: zzz

bardzo Panią i męża podziwiam i współczuję sama mam syna i nie wyobrażam sobie waszego bólu. Proszę nie odpuszczać i jeżeli dzięki temu coś się zmieni choć w jednej szkole i choć jedno dziecko uratujecie to warto. Zacytuj

dodano: 07:25, 28 lutego 2018 przez: dd

zwolak ci to pisał czy kaczyński? Zacytuj