zamosc.tv

30% z umowy dla Zamościa

dodano: 02 marca 2018, kategoria: Sesje Rady Miasta Zamość

XXXVIII sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji.

Oceń wideo:
Poleć znajomym:
Umieść wideo na stronie
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 20:43, 26 marca 2018 przez: z Zamościa

Dlaczego mieszkańcy gminy Zamość mają tańsze śmieci niż M.Zamośść??? Zacytuj

dodano: 10:24, 11 marca 2018 przez: Zamościanin

Vc prezydent to chamisko najgorszego sortu taki człowiek nie powinien być na takim stanowisku bo on nie jest w stanie zrozumieć ludzi którzy maja mniej zasobne portfele niż on. Jak to mówią syty głodnego nie zrozumie. Pierdoli wkoło macieju to samo. Rozliczyć tego chama przy urnach wyborczych. Zacytuj

dodano: 08:51, 11 marca 2018 przez: Zamoscianka

Co ta pani mówi dla mnie śmieci powinny być odbierane co tydzień a nie co dwa a szczególnie w lecie, też dziwię się że nie którzy palą w piecach powinny być większe kontrole na Karolówce bo bardzo ciężko się w tym terenie oddycha. Zacytuj

dodano: 20:13, 05 marca 2018 przez: Mikołaj

Zgadzam się jak się obiecuje trzeba dotrzymywać słowa. Zacytuj

dodano: 09:43, 04 marca 2018 przez: do emeryta

dobrze mówi, obiecałeś dotrzymuj i nie siej zamętu kąkolu Zacytuj

dodano: 09:24, 04 marca 2018 przez: Emeryt

Żenada co ta kobieta reprezentuje niech ona zajmie się sobą a nie opowiada o rzeczach o których nie ma pojęcia Zacytuj

dodano: 10:31, 03 marca 2018 przez: radykal

Cyt. " Wiemy co pan prezydent obiecał w kampanii ale z roku na rok koszty rosną " panie v-ce prezydent nasuwa się pytanie jeżeli podczas kampanii prezydenckiej pan Wnuk nie wiedział o tym tym, że ceny i koszt mogą wzrosnąć to po co został prezydentem? a jeżeli miał świadomość tego to jak to się nazywa jak kogoś się celowo w błąd mogło wprowadzić? Najlepszą sprawą to będzie ocenienie tego przy urnach wyborczych. Zacytuj

dodano: 20:30, 02 marca 2018 przez: uczciwie

Należy właściwie segregować śmieci, Nie wrzucać do śmieci komunalnych--papieru, plastyku, butelek i t.p. Niestety tak robimy, co widać w śmietnikach i narzekamy. Butelki plastykowe należy zgniatać, zmniejszy to częstotliwość ich wywozu i obniżą się koszty. Racja-że za drogo, ale zacznijmy od siebie. Zacytuj

dodano: 19:42, 02 marca 2018 przez: wyborca

Jak widać na załączonym ujęciu powyżej ; ) Zacytuj

dodano: 16:32, 02 marca 2018 przez: Do wyborca

Nowa vice? Czyli to będzie kobieta? Zacytuj

dodano: 15:35, 02 marca 2018 przez: - Pan kto ? ORMO.

A czy ta pani na początku lat 80-tych XX wieku nie była czynnym i aktywnym członkiem ORMO ? Zacytuj

dodano: 15:08, 02 marca 2018 przez: Pari

Syty głodnego nie zrozumie. Wystarczy zobaczyć ogólnodostępne oświadczenie majątkowe Pana wiceprezydenta..... Ale cóż takie życie.... Zacytuj

dodano: 11:41, 02 marca 2018 przez: wyborca

Jak wygra pis wybory, to moźe będzie nowa vice? Emeryci w Zamościu odżyją. Zacytuj

dodano: 11:33, 02 marca 2018 przez: PZ

...tkwię w starych przepisach??? Zacytuj

dodano: 11:31, 02 marca 2018 przez: konkluzja

Ponowny wybór... też nie nastąpi :( Z umów i zobowiązań trzeba zię wywiązać : ) Zacytuj

dodano: 11:26, 02 marca 2018 przez: pis się odgrywa

Ta pani agitowała za panem Andrzejem W. 2014 z ramienia partii popierającej. Wmawiała, że to będzie prezydent emerytów o małych dochodach, i co pani powie w 2018 roku?! Zacytuj

dodano: 11:00, 02 marca 2018 przez: Prezydent kłamca

Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały: 1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy; ©Kancelaria Sejmu s. 19/53 2018-01-23 2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca; 2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody; 3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego; 4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe. 3. Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych ©Kancelaria Sejmu s. 20/53 2018-01-23 z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm. 4) ), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777) Zacytuj

dodano: 10:59, 02 marca 2018 przez: Prezydent kłamca

7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych; 2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2; 3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1; 4) sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia. .....................................2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Zacytuj

dodano: 10:33, 02 marca 2018 przez: emeryt

pani ta jak sie przedstawia to nie wiadomo już gdzie pracowała, emeryci przychodzą do pani jako do kogo, ta pani jest w zarządzie? pani może się wypowiadać w swoim imieniu a nie moim, a pani jeżeli to przeczyta to niech wie że widzimy z czyjego stołu pani je i pod tym samym kopie dołki, niby to pokorna ale obłudna, fe.. Zacytuj

dodano: 09:42, 02 marca 2018 przez: Popieram

Dobrze mówi ta Pani Zacytuj

dodano: 08:14, 02 marca 2018 przez: Grześ

Takiego burdelu w Zamościu nigdy nie było Zacytuj

dodano: 07:47, 02 marca 2018 przez: uuuu

sami zarabiają po dzisiąt tysięcy a mieszkańcom nie chcą obniżyć Zacytuj