zamosc.tv

Wiersz na cztery lata

dodano: 01 października 2018, kategoria: Sesje Rady Miasta Zamość
Oceń wideo:
Poleć znajomym:
Umieść wideo na stronie
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 09:46, 18 października 2018 przez: czas na weryfikację realizacji zobowiązań...w nowe nie wierzę

Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci." Zacytuj

dodano: 09:17, 18 października 2018 przez: były wyborca pis i paw

https://www.youtube.com/watch?v=3FMp9Ec3pcY Zacytuj

dodano: 09:43, 16 października 2018 przez: Ja jagodka

aj waj! Zacytuj

dodano: 09:21, 16 października 2018 przez: czytamy i wyciągamy wnioski

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfz_z9tYreAhVKy6QKHWubBnsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fet-ee.facebook.com%2Fpis.precz%2F&psig=AOvVaw1iCILNPQJO2QgRDPzg47ml&ust=1539760712370561 Zacytuj

dodano: 15:51, 14 października 2018 przez: 3XNIE

Nie dla Wnuka i jego komitetu! Sachajko prezydentem miasta Zamość! Zacytuj

dodano: 07:33, 14 października 2018 przez: Idą zmiany

Ale miasto oblepione papierami, kto to posprząta. Czy PGK na nasz koszt?. Głosować na tych co najmniej śmiecą,i najmniej się reklamują. Dobry towar nie potrzebuje reklamy. To samo dotyczy kandydatów do samorządu. Czas na personalne zmiany w naszym mieście. Spowodujmy to. Zacytuj

dodano: 23:47, 12 października 2018 przez: słychać

Co wy tak jęczycie? Zacytuj

dodano: 15:04, 12 października 2018 przez: Jagoda W.

aj waj! Zacytuj

dodano: 11:29, 12 października 2018 przez: do 11:12

kretyn? Zacytuj

dodano: 11:12, 12 października 2018 przez: Kretyńskie komentarze.

Hmmm. Debilizm? Zacytuj

dodano: 11:09, 12 października 2018 przez: sygnały niewerbalne

Ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej - obronność, wycofanie ( ten na słupach :) Zacytuj

dodano: 11:07, 12 października 2018 przez: "mów do słupa a słup jak ...a"

jakiś z założonymi rękami na słupach jak przez całą kadencję, czeka aż w końcu go wy...lą z tego ratusza? czas najwyższy! o jedna kadencja za długo! Zacytuj

dodano: 06:54, 12 października 2018 przez: piernik

Aj waj ... . Zacytuj

dodano: 17:37, 11 października 2018 przez: pytanie zasadnicze

Czy zasługuje na mandat zaufania ten który nie wywiązuje się z poprzednio złożonych zobowiązań wobec wyborców. Uczciwa odpowiedż brzmi -- NIE. Taka odpowiedż będzie w dniu 21.10. 2018r. przy urnach wyborczych i nie pomoże żadna propaganda sukcesu. Zacytuj

dodano: 16:25, 11 października 2018 przez: pytanie techniczne

Czy niedoszła prezydent i skończona radna mogłaby udać się do krynicy mądrości i opłacić klakierów z doświadczeniem PR. Ta dwójka idiotów bredzących w gorączce malarycznej swoimi komentarzami jest do niczego.... Widać, że słabo wykształceni bezrobotni pokusili się na łatwy kąsek. Do dwustu wpisów niedaleko, a tu jak nie wklejanki, to bzdurne pogadanki. 10 dni i wróżby Baby Jagi z kociołka wylane zostaną na trawnik.... Zacytuj

dodano: 16:09, 11 października 2018 przez: Co będzie gdy nie wygra wnuk?

Zamość nie dostanie złotówki z zewnątrz. Tylko wygrana prezydenta z PiS jest gwarancja rozwoju tego mista Zacytuj

dodano: 15:45, 11 października 2018 przez: Idą zmiany

Nie pomogą banery, bilbordy i inne reklamy. Mieszkańcy i tak będą głosować za zmianą prezydenta, bo inaczej być nie może. Naród się obudził i wie co zrobić- postawi tamę. Mieszkańcy wybiorą nowych radnych, takich którym obce są partyjne układy i parcie na stołki. Zacytuj

dodano: 15:15, 11 października 2018 przez: Facet z wąsem

Bolą was bannery z wizerunkiem prezydenta? To zastanówcie się, skąd są pieniądze na kampanię Marty i Sławomira :) Prezydenta wspiera PiS i chwała mu za to. Trawestując powiedzenie Sławka - to dobrze, ze kapitał z Warszawy zasila Zamość :) Zacytuj

dodano: 14:40, 11 października 2018 przez: wyborcy

zastanawialiście się za czyje pieniądze tyle banerów, bilbordów pisdenta na mieście? za publiczne pieniądze czyli nasze, które otrzymuje partia finansująca kampanię z budżetu państwa, czyż nie tak!? Zacytuj

dodano: 14:38, 11 października 2018 przez: Wyborco z 12:52

głos na w. głos stracony ! ! ! Zacytuj

dodano: 13:16, 11 października 2018 przez: mieszkaniec

chyba pawia mieszkańcy puszczą zbiorowo na myśl o drugiej kadencji :( Zacytuj

dodano: 13:00, 11 października 2018 przez: Mirek

Teraz dopiero zaczynam pojmować ile Prezydent Zamoyski zrobił dla swojego miasta i jakie miał podejście, to jest Ktoś. Zacytuj

dodano: 12:52, 11 października 2018 przez: Wyborca

Głosuje na prezydenta Andrzeja Wnuka. I wszyscy moi znajomi! Zacytuj

dodano: 10:37, 11 października 2018 przez: oj boli

Oj kopią układziki- kopią i przebierają nóżkami. A o ciemnych kupach- jest to zanieczyszczone miasto tymi odchodami. Jak ktoś niema pomysłu na miejsca pracy, niższe czynsze, mieszkania i godne życie mieszkańców, to organizuje imprezy- niech się naród cieszy, nawet głodny i bosy- byle radosny. Nie chcemy tego- chcemy godnie żyć. Iluminacjami nie wykarmisz narodu i nie stworzysz lepszego życia, a jedynie popieścisz oczko - pójdziesz do domu, a problemy pozostaną. Tak się gra na emocjach ludzi- odwraca uwagę za pomocą różnych sztuczek od istotnych dla życia codziennych spraw. Jest to jedna z wyrafinowanych form socjotechniki manipulowania narodem. Tak było w starożytnym Rzymie, gdzie budowano obiekty i fundowano igrzyska, a naród się cieszył i chwalił przywódcę-- nie zwracając uwagi na panujące zło. Zacytuj

dodano: 10:15, 11 października 2018 przez: Bond

Eksperymentów na ludziach nam nie trzeba. Wystarczają te na zwierzętach. Kto co robił, zrobił widać i niech tak zostanie. Zamość odżył, odzyskał swój blask dzięki temu, że świeże powietrze dofrunęło na (kiedyś ozdobioną psimi kupami, ciemną) Starówkę. Teraz jest to prawdziwa wizytówka miasta, rozpoznawana w całym kraju dzięki wspaniałym imprezom, iluminacjom organizowanych z bardzo ważnych dla Polaków okazji. Zacytuj

dodano: 09:39, 11 października 2018 przez: Mefisto

Każdy, kto bawi się w politykę, zawsze jest w układzie !!! Dla władzy i kasy to i cyrograf podpiszą !!! Zasłanianie się niezależnością, to tylko mydlenie oczu potencjalnym wyborcom, zarówno w przypadku Wnuka jak i Pfeifer. Zacytuj

dodano: 09:37, 11 października 2018 przez: do nizej

Poczytaj prasę i rozejrzyj się Zacytuj

dodano: 09:21, 11 października 2018 przez: ORMO

Już wystarczy tej pseudopropagandy w godzinach pracy. Kandydatka Pfeifer, dawniej członek PO, żeby rządzić miastem będzie musiała się dogadać z radnymi z innych opcji. Będzie więc zakładnikiem partii kilku, gdzie nie będzie miała żadnej pozycji negocjacyjnej. Jakbym miał stawiać na niezależność to wybrałbym Wnuka. 4 lata pokazały, że potrafi tak poukładać radę, żeby realizować swoje projekty. I nie jest niczyim zakładnikiem, co udowodnił wszechmocnemu Zawiślakowi. Zacytuj

dodano: 09:00, 11 października 2018 przez: uczciwie

Głosujcie na ludzi nie związanych z żadną partią i nie popieranych przez partie, bo będą oni zakładnikami układów partyjnych i ich przywódców . Zakładnikiem partii jest Wnuk- zakładnikiem PiS, które go wyrażnie reklamuje i popiera. Zakładnikiem 4-rech partii jest Cwik {PO, SLD, PSL,Nowoczesna] One go wystawiły. Pan Sachajko reprezentuje ugrupowanie sejmowe. NATOMIAST MARTA PFEIFER AKTUALNIE NIE JEST ZAKŁADNIKIEM ŻADNEJ PARTII I NIE JEST UWIKŁANA W ŻADNE UKŁADY. GWARANTUJE TO UCZCIWOŚĆ W BEZ UKŁADOWYM ZARZĄDZANIU MIASTEM---CZYLI BEZ KOLESI PARTYJNYCH. JESTEM PEWNY ŻE ZROBI PORZĄDEK W NASZYM MIEŚCIE--BĘDZIE CZYTELNIE --UCZCIWIE GŁOSUJMY ZA ODPARTYJNIENIEM MIASTA--GŁOSUJMY NA KOBIETĘ--MARTĘ PFEIFER!!!! . Zacytuj

dodano: 08:53, 11 października 2018 przez: dziadziuś

wnusiu pakuj się tylko sreberko posprzątaj dobrze i zdezynfekuj !!!!!!! :)))))))))))))))))))))))) Zacytuj

dodano: 08:00, 11 października 2018 przez: piernik

Owszem, częściowo tak czyli dętką. Zacytuj

dodano: 07:58, 11 października 2018 przez: Jagoda W.

To ja nie zostanę prezydentką????? buuuuuuuuuuuuuu..... Zacytuj

dodano: 20:16, 10 października 2018 przez: No to się porobiło...

4 lata temu kandydaci z KWW Wnuka zostali " odstrzeleni". W 2018 sytuacja może się powtórzyć, tym bardziej , że liderami w okręgach są sieroty od Zamoyskiego i "banici" PiSu, którzy czerpiają się stołków, przechodząc z ugrupowania do ugrupowania. Zacytuj

dodano: 19:49, 10 października 2018 przez: Jagoda Wątroba

Benka, wzięłaś leki? :-) Zacytuj

dodano: 17:45, 10 października 2018 przez: @ Emerytka

Twój komentarz" babciu" charakteryzuje doskonale środowisko zawodowe, w którym zapewne czułaś doskonale ;) Próby zdominowania mnie przez warcholstwo zbrodniczego systemu komunistycznego nie przyniosą oczekiwanego skutku. SACHAJKO PREZYDENTEM ZAMOŚCIA !!! precz z kameleonami na listach Wnuka !!! Zacytuj

dodano: 16:16, 10 października 2018 przez: Emerytka

Przestań pitolić i traktować oponentów jak idiotów. Taki z ciebie wyborca posła Sachajko, jak ze mnie wyborca .N. Krótki rozpęd w kierunku pobliskiej ściany wybawi cię od przekonania, że potrafisz manipulować ludźmi... Ćwir, ćwir - hurra... i wal w ścianę... Zacytuj

dodano: 16:06, 10 października 2018 przez: Uderz w stół

Czy używanie inwektyw na tym forum to norma? A może ze słownika" intelektualistów kulturalnych inaczej" usunięto wszelkie formy i normy językowe, pozwalające w sposób właściwy dla narodów cywilizowanych wyrażać dezaprobatę dla przeciwnika? Czy ktoś, kto chce oddać głos na pana Sachajko musi być natychmiast opluty, wyśmiany i obrażany przez obóz Wnuka. Czy macie taką pewność, ze obecny prezydent dostanie mandat zaufania? Cztery lata temu Zamoyski szykował się na reelekcję i przegrał! Teraz taką postawę ma Wnuk...ale czy to wystarczy? Zacytuj

dodano: 14:51, 10 października 2018 przez: Weż kobito odbij.

Chcesz pouczać, to zacznij od kulturalnych imbecyli na usługach, wypisujących tu kretynizmy wzmocnione wulgaryzmami atakującymi Prezydenta Wnuka. Kalemu przykro i czuje się urażony? Na co zapracujesz, tyle ootrzymasz.... Zacytuj

dodano: 14:50, 10 października 2018 przez: olek

wczorajsza debata pokazała w całej okazałości brak kultury Cwika i Pajperowej, nierealny program wyborczy tej pani choć już wskazała kogo zatrudni - ogrodnika (wiemy kto to); pełna kultura pan Sachajko oraz pan Wnuk, już wiemy na kogo nie oddać głosu Zacytuj

dodano: 14:30, 10 października 2018 przez: Kulturalny inaczej

Geniuszu z 12:56, który nic prócz opluwania innych nie potrafisz z siebie dać światu, odpierwiatkuj się od radnej- bezrobotnej! Może nie jest chodzącym ideałem, ale jakim prawem jej ubliżasz? Czy tak samo traktujesz swoją matkę, żonę, kochankę? Skąd pewność, że komentarz, który tak krytykujesz jest jej autorstwa? Zacytuj

dodano: 13:18, 10 października 2018 przez: moje zdanie

Debata pokazała, że pan Cwik i pani Pfeifer byli napastliwi. rzeczowo odpowiadał aktualny prezydent. pan Sachajko jedna wielka niewiadoma???? Zacytuj

dodano: 12:56, 10 października 2018 przez: Niech pani pozostanie przy sobie...

I na innych już nie głosuje... Wystarczy poczytać bzdury pochwalne, by wywnioskować, że zero chce się dowartościować... Zacytuj

dodano: 12:03, 10 października 2018 przez: Pewność gubi

Debata w TVP3 pokazała butę i arogancję obecnego prezydenta miasta! Po jego wypowiedziach można odnieść wrażenie, że jest w mieście królem, panem życia, a cała reszta to dodatek. Nie oddam głosu na tego pana, ani na osoby z jego komitetu! Postawie na Sachajko.... Zacytuj

dodano: 09:57, 10 października 2018 przez: zawstydzony

w pisdu tym pawiem, jak go widzę to się wstydzę, że jestem z Zamościa Zacytuj

dodano: 09:14, 10 października 2018 przez: a złotusty paw

cały czas się trzymał za jajka jakby Pfeiferowa chciała odgryźć.... Zacytuj

dodano: 08:57, 10 października 2018 przez: wyborca

Ogladalem wczorajsza debatę przedwyborczą kandydatów na prezydenta miasta Zamość. Bardzo dobrze zaprezentowała się i przedstawiła uczciwy - realny program wyborczy, odważna kobieta- Marta Pfeifer Podziwiam jej charyzmę i społeczne zaangażowanie. Nie obiecywała rzeczy niemożliwych, Jej wypowiedzi były racjonalne , wyważone i umiarkowane. Jest wspaniałą kandydatką na prezydenta miasta. Głosując na nią i jej program wyborczy--głosuję za zmianami na lepsze- na lepszy Zamość- na rzetelność, uczciwość i transparentność w zarządzaniu naszym miastem. Przyszedł czas na kobietę---- PANI MARTA-PREZYDENTURY WARTA !!! Zacytuj

dodano: 21:57, 05 października 2018 przez: pozdro z Sitańca, po co było zaśmiecać tym skrzynki w 2014?

Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci." Zacytuj

dodano: 11:51, 05 października 2018 przez: Kicz wyborczy

" I love Zamość " - najpierw Wnuk ustawia na Rynku tandetne iluminacje swietlne, a teraz prezydencik i jego kandydaci w podkoszulkach pod tym samym hasłem usiłują wejść do Ratusza..... Koszmar goni koszmar i nic innego. Zacytuj

dodano: 11:14, 05 października 2018 przez: też prawda

Za mała efektywność, za dużo fauli i przegrany mecz. Zacytuj

dodano: 07:59, 05 października 2018 przez: cała prawd o wnuku

Puk, puk- to Wnuk-. I skończyło się na pukaniu. Zacytuj

dodano: 07:13, 05 października 2018 przez: wyborca

A są uwagi i to duże !!!!!!!!. Nie wywiązywanie się ze złożonych wyborcom większości obietnic - Umowa dla Zamościa-czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka. Napisał m. in.-- Puk, puk- to Wnuk-. I skończyło się na pukaniu. Zacytuj

dodano: 06:51, 05 października 2018 przez: Mikołaj

He he dobre kogo ty do Pana Zamoyskiego porównujesz? To chyba żart jakiś ;) Zacytuj

dodano: 05:37, 05 października 2018 przez: Jakie tam uwagi...

Światło gasło w kurniku o 23.00, a na Starym Mieście gościło echo... Droga imieniem kocich łbów robi furrorę do dziś, a jego kultowość w pomiętej koszuli wspiera kandydatkę o niebagatelnych osiągnięciach zawodowych i wiedzy ekonomicznej oraz zmyśle PR rodem z remizy... Wpisy poparcia różnią jedynie imiona żeńskie oraz przemyślenia rozszeżone zwane myślami gminnymi i innymi...ot i cała smutna prawda.... Po ubiegłotygodniowym blamażu w debacie ekonomicznej skończ pani, wstydu oszczędź tymi wpisami, tym bardziej, że to ciągle te same smutki i żale powtarzane z uporem maniaka.... Zacytuj

dodano: 18:27, 04 października 2018 przez: Pod rozwagę

Do każdego można mieć jakieś uwagi, bo przecież nikt idealny nie jest. Trzeba jednak przyznać, że Zamoyskiemu wystarczył jeden zastępca, podczas gdy Wnuk obciąża podatników dwoma osobami na tym stanowisku. Nie są to takie małe wydatki, biorąc pod uwagę fakt, że miasto się wyludnia... Zacytuj

dodano: 17:55, 04 października 2018 przez: Gt

To Pravda Zacytuj

dodano: 17:43, 04 października 2018 przez: Monika

Tak analizuje te tematy oraz dokonania i dochodze do jednego, nie bylo by ulic ani imprez gdyby poprzedni prezydent nie oszczędzał. Zacytuj

dodano: 14:48, 04 października 2018 przez: Stara prawda

Jeżeli ktoś potrafi uczciwe zarobić na chleb, nie będzie brudzil sobie rąk polityką, ani na wysokim, ani na najniższym szczeblu. Zacytuj

dodano: 12:40, 04 października 2018 przez: Maria

Co to zrobić żeby chcieli kandydować na stanowisko prezydenta napradę sprawedzeni, z doświadczeniem mieszkańcy, a są tacy nawet w tym urzędzie. Zacytuj

dodano: 18:30, 03 października 2018 przez: Polecam

Polecam przeczytać dzisiejszy artykuł w Tygodniku Zamojskim na stronie 10, pod tytułem "KTO W KOŃCU POZAMIATA W PGK?" Dużo można się dowiedzieć jak zarządza się i nadzoruje spółkę miejską. Oj ciekawy artykuł . Co z tego wyniknie? Zobaczymy. A w Umowie dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka m.in. czytamy Koszty: Brak, sfinansowane z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych. i t, d. Na innej stronie czytamy o zmianach na stanowiskach kierowniczych m. in. miejskich spółkach, o kompetencjach a nie znajomościach i t, d ". Nowych urzędników wybierzemy na zasadzie kompetencji a nie znajomości" Pisze się -Trzeba przewietrzyć nasze miasto- wprowadzić nową jakość, energię, doświadczenie i młodość. Hasła dobre, a jak to wygląda w praktyce? Zacytuj

dodano: 17:11, 03 października 2018 przez: analityk

Ceny wody, śmieci, biletów MZK - nie obniżono. Drugiej krytej plywalni nie wybudowano.Drugiego żłobka nie wybudowano.Kilkaset nowych miejsc pracy-nie zrealizowano. Dwóch nowych boisk Orlik- nie wybudowano, Budowa 100 mieszkań , ile wybudowano-100?- nie. Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych-jaka ? chyba że dla swoich. To tylko niektóre przykłady niewywiązywania się z obietnic wyborczych. A co na to radni z koalicji go popierającej ? Czy tego nie wiedzą? Przecież zatwierdzali plany roczne i program wieloletni. oraz udzielali absolutorium. Też ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje Zacytuj

dodano: 13:02, 03 października 2018 przez: Cyrk wyborczy

Ręce opadają! Miasto zaśmiecone ulotkami i plakatami starych/ nowych kandydatów na radnych! Czy ktoś uwierzy w ich kolejne obiecanki/ cacanki? Wątpliwa sprawa. Zacytuj

dodano: 12:31, 03 października 2018 przez: Anna

Kupujcie TZ dzisiejszy tam jest sporo o interesach. Zacytuj

dodano: 12:20, 03 października 2018 przez: do Hipokryzja z07:06

proszę powiedzieć wokół jakich interesów kręcili się radni i co "załatwili" sobie przez to? Zacytuj

dodano: 12:17, 03 października 2018 przez: do urn

Tu może być duża niespodzianka i dużo może się zmienić. Wszystko na pokład w dniu21.10.2018r . To nasze miasto i my decydujmy o jego losie. Wybierajmy z głową, każdy głos się liczy. Czas na zmiany, na ludzi młodych, mądrych i odważnych - tych co są wiarygodni. Co się wywiązują z obietnic. Konieczna jest zmiana pokoleniowa i kadencyjność w samorządach. Do mlodzieży świat należy. Ale szanujmy swoich ojców i dziadków. Zacytuj

dodano: 11:52, 03 października 2018 przez: Mirek

Ależ ma fuksa prezydent, że nie ma mocnego kontr-kandydata. Zacytuj

dodano: 10:15, 03 października 2018 przez: Ech...

Podwyżki zafundowali nam radni tzw lewicy. KWW Zamoyskiego i PO !!! To są fakty! Na plakatach i ulotkach wyborczych 2018 te same, opatrzone od lat " gęby" promują się jako " troskliwi samorządowcy, co to kochają Zamość". Są i tacy, co stali się niezależni, chociaż nie tak dawno występowali pod szyldem PO. Działacze lewicowi aktywizują się na rzecz ZSL / PSL. Jakiś hipokryta próbuje forsować " złotą myśl", że wielokadencyjność radnego,to " poparcie i zaufanie społeczne "? Tej wyborczej tandecie nawet psy i koty nie dają wiary! Zacytuj

dodano: 08:51, 03 października 2018 przez: oj

Człowieku- tu mowa o gruszce, a ty o pietruszce i dalej to samo z uporem maniaka Zacytuj

dodano: 08:48, 03 października 2018 przez: Hipokryzja z 07:06

Zaklinanie rzeczywistości nie pomoże! Większość radnych obecnej kadencji zagłosowała za podniesieniem opłat, podczas rządów Zamoyskiego. Byli to radni tzw lewicy, KWW Zamoyskiego oraz PO. Od 2014 roku minęło 4lata i ten stan rzeczy nie zmienił się! Radni kręcili się wokół własnych interesów, ale kolejny raz nie zdobyli się na to, by pomyśleć o komforcie życia mieszkańców. W 2018 roku znów te same nazwiska na listach wyborczych. "Społecznicy" od siedmiu boleści... Zacytuj

dodano: 08:28, 03 października 2018 przez: lt

Temu Panu i jego zwolennikom demokracja się nie podoba. Jeżeli ktoś jest kilka kadencji radnym to oznacza,że ma poparcie i cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Zacytuj

dodano: 07:06, 03 października 2018 przez: Do @ Marek

Człowieku -myśl trochę. Tu nie chodzi o to kto i kiedy zrobił podwyżki. Tu chodzi o to, że Wnuk w umowie dla Zamościa { podpisał się pod nią] jak go wybierzemy w 2014r obiecał obniżki cen biletów normalnych z 2.70 zł do 2.0 zł woda miała być obniżona o 25%,a śmieci o 30%- czego nie dokonano. Miało być stworzone kilkaset miejsc pracy- niema tych miejsc. Miała być pobudowana druga kryta pływalnia i centrum sportów wodnych- niema jej. Miał powstać drugi żłobek- niema go. Miały być pobudowane dwa nowe Orliki-podkreślam -nowe-nie stare modernizowane- gdzie są? Mialo się pobudować 100 mieszkań- podkreślam 100 mieszkań- niema 100 mieszkań. Tak jest w tej umowie- mam ją w domu i wiem co zrobiono, a co nie zrobiono. Płacę za bilety , wodę , śmieci i t.d. Zacytuj

dodano: 23:59, 02 października 2018 przez: @ wolność słowa

Szanuje " myślących inaczej" - zakłamanie i hipokryzja to też sposób na życie. Ja i moi znajomi nie utożsamiamy ludźmi takiej konstrukcji. Pan Tyrka i tak był delikatny... Odświeżenie RM to "być albo nie być" dla Zamościa! Zacytuj

dodano: 23:21, 02 października 2018 przez: o

http://roztocze.net/zamosc-komisja-rewizyjna-odslona-druga-i-trzecia/ Zacytuj

dodano: 23:14, 02 października 2018 przez: wolność słowa

"wszyscy" tzn. autor wpisu niżej ; proszę nie mówić w liczbie mnogiej bo są tacy, co mają swoje zdanie i nikt nie zabroni im myśleć inaczej ; proszę to uszanować Zacytuj

dodano: 22:55, 02 października 2018 przez: Sama prawda

PanTyrka powiedział to, co wszyscy wiedzą i widzą! Ci, którzy szydzą z tego człowieka, sami sobie wydają złe świadectwo. Zacytuj

dodano: 22:44, 02 października 2018 przez: ?,,?

czego rude to wredne i bez kultury? Zacytuj

dodano: 21:27, 02 października 2018 przez: Partyzanowow

Dziekujemy Panie Tyrka. Jest Pan naszym bohaterem Zacytuj

dodano: 21:04, 02 października 2018 przez: O

http://roztocze.net/zamosc-komisja-rewizyjna-odslona-druga-i-trzecia/ Zacytuj

dodano: 20:53, 02 października 2018 przez: ka

Za ,,samą radość,, w Sp nr 4 kategoryczne nie dla obecnej ekipy misiewiczów Zacytuj

dodano: 20:33, 02 października 2018 przez: @ Marek

Podwyżki w mieście były przegłosowane za "panowania" M. Zamoyskiego. Firmowali to m.in. radni klubu PO, którego Pan Marek K. był aktywnym członkiem :( Zacytuj

dodano: 20:06, 02 października 2018 przez: uf

Musiał ktoś powiedzieć prawdę która w oczy kole. Do tej pory były umizgi i pochwały Jest nadzieja że to się skończy. Zacytuj

dodano: 20:06, 02 października 2018 przez: uf

Musiał ktoś powiedzieć prawdę która w oczy kole. Do tej pory były umizgi i pochwały Jest nadzieja że to się skończy. Zacytuj

dodano: 19:54, 02 października 2018 przez: tak-tak

Panie Marku nie blokowaliście, ale podejmowaliście uchwały w sprawie budżetu miasta i można było przygotować i przegłosować takie uchwały o obniżeniu opłat za wodę , za śmieci, za przejazdy MPK i td. Ale tu się tak utarło, co prezydent zaproponował w projekcie uchwały to zatwierdzaliście. Oczywiście decydowała większość, wiedząc o tym , że niema odpowiedzialności zbiorowej. Zamiast zajmować się tematycznie na sesji, to często dyskutowaliście nie na temat. Zacytuj

dodano: 18:40, 02 października 2018 przez: Marek

Co niby my jako Rada Miasta blokowaliśmy prezydenta, to chyba żart i to bardzo żałosny. Zacytuj

dodano: 18:00, 02 października 2018 przez: Stoję przy mikrofonie

Można mówić ale słychać, że to są nieprawdziwe kwestie. Tak normalnie powinno się je nazwać klamstwami. Zacytuj

dodano: 17:28, 02 października 2018 przez: Dowcipniś

https://www.google.pl/search?client=ms-android-lge&ei=EImzW9mKGO2OrwT-sqDYAw&ins=false&q=wkręceni+piosenka&oq=wkręceni+piosenka&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..46j0j0i22i30l3.7470.19276..19923...0.0..0.151.1203.0j9......0....1.........0i71j46i67j0i67.o_J_QkBJ9BA Zacytuj

dodano: 16:56, 02 października 2018 przez: Obserwator

Śmieci podrożały place wiecej a miasto urzadza koncerty za ktorw placi PGK. Ile prezesi dostali premii? Prezydenr miasta jest właścicielem Zacytuj

dodano: 16:53, 02 października 2018 przez: Guhh

Brawo Panie Tyrka trzeba pokazywać jak to wszystko działa Zacytuj

dodano: 16:49, 02 października 2018 przez: wyborca

Co tu wypisuje jakiś wazeliniarz obecnego układu. Bilety normalne MZK kosztowały i kosztują nadal 2.70 zł, a obiecywano 2.0 zł Śmieci miały być tańsze o 30%, a nie staniały. Woda miała być tańsza o 25%. - nie staniała. Miały powstać 2 [dwa} Orliki, ale nowe nie remontowane stare.Mieszkań miało być 100, niema 100 mieszkań, Czy 100 to według ciebie to samo co 75.? Co ty wypisujesz człowieku. Miał być drugi żłobek, w innym miejscu tak wyrażnie pisze w tych obietnicach- brak. Gdzie jest. A obiecywanie kadencyjności polegało na obsadzeniu stanowisk swoimi ludżmi. Nie róbcie ludziom wody z mózgu i przestańcie kłamać przed wyborami. Macie nas wyborców za wariatów? Zacytuj

dodano: 16:05, 02 października 2018 przez: Dlatego,

wszyscy radni obecnej kadencji do wymiany w trybie natychmiastowym, czyli 21 października. Wyborca z 13:01 wskazał osoby, na które nie należy głosować! Zacytuj

dodano: 15:22, 02 października 2018 przez: xd

ALE TO RADA MIASTA BLOKOWAŁA POMYSŁY PANA WNUKA I TYLE W TEMACIE!!! Zacytuj

dodano: 15:08, 02 października 2018 przez: lil

Wiersz wspaniały , uniwersalny dla całej Polski ! Zacytuj

dodano: 15:03, 02 października 2018 przez: do nasze miasto

Ceny wody, śmieci, biletów MZK - obniżono. Bilety MZK miesięczne dla dzieci w SP staniały o 40 procent. Drugiej krytej plywalni nie wybudowano - ale wyremontowano za 1,5 mln zł wentylację i ogrzewanie w starej..Drugiego żłobka nie wybudowano - ale zmodernizowano stary i liczba miejsc wzrosła z 40 do 100. .Kilkaset nowych miejsc pracy-nie zrealizowano. Dwa nowe boiska Orlik- powstały przy SP nr 1 i SP nr 2 i SP nr 3. , Budowa 100 mieszkań , ile wybudowano-100?- dokładnie 75 a 35 kolejnych się buduje przy Chłodnej. . Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych- zmieniono 17 na 23 dyrektorów i prezesów. To tylko niektóre przykłady wywiązywania się z obietnic wyborczych. Zacytuj

dodano: 14:48, 02 października 2018 przez: bezstronny

Szanuję tych którzy pochylą głowę- potrafią się przyznać do błędów i porażek. Wybaczam im i daję ponowną szansę. Ale nie cierpię tych, których na to nie stać- na zwykłą cywilną odwagę i idą dalej w zaparte. Należało uczciwie powiedzieć wyborcom - wybaczcie - nie wyszło, ale się poprawię i wywiążę się z obietnic. Ale to nie ta klasa i nie ten styl. Zacytuj

dodano: 14:40, 02 października 2018 przez: Umowa z 2014 do analizy co obiecał, co zrealizował?1

Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci." Zacytuj

dodano: 14:29, 02 października 2018 przez: Nasze miasto

Ceny wody, śmieci, biletów MZK - nie obniżono. Drugiej krytej plywalni nie wybudowano.Drugiego żłobka nie wybudowano.Kilkaset nowych miejsc pracy-nie zrealizowano. Dwóch nowych boisk Orlik- nie wybudowano, Budowa 100 mieszkań , ile wybudowano-100?- nie. Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych-jaka ? chyba że dla swoich. To tylko niektóre przykłady niewywiązywania się z obietnic wyborczych. A co na to radni z koalicji go popierającej ? Czy tego nie wiedzą? Przecież zatwierdzali plany roczne i program wieloletni. oraz udzielali absolutorium. Też ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje Zacytuj

dodano: 13:01, 02 października 2018 przez: wyborca

Paniom i Panom: Matwiejczuk, Stręciwilk, Budzyńska, Godzisz, Kucharska, Kudela, Nowakowski, Walewander, Zagdański już podziękujmy. Zgadzam się że tą radę trzeba przewietrzyć bo co niektórzy to już są w niej przez "zasiedzenie". Czas postawić na nowych i młodych ludzi z dobrą energią, a na każdej liście tacy są. Zacytuj

dodano: 12:53, 02 października 2018 przez: ORMO

To wyp... tam skąd przyjechałeś. Pij wode z kałuży, hejterze Zacytuj

dodano: 12:43, 02 października 2018 przez: Woda?

To co mamy w kranach to sam kamień nie woda! Ten "syf" nie nadaje się do spożycia! Zacytuj

dodano: 12:22, 02 października 2018 przez: pp

do tego z 11:26: może byś podał źródło, skąd czerpałeś swoje rewelacje na temat cen wody. Ja swoje źródło podałem, nie jest to, tak jak w twoim przypadku, wiedza objawiona. Ty natomiast dyskutujesz zgodnie ze znanym powiedzeniem GFW Hegla: "Jeśli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów"... ;) Zacytuj

dodano: 11:55, 02 października 2018 przez: Wybrańcy?

Człowiek wyrazil to, co myślą mieszkańcy o " wiecznych radnych". Przewietrzenie ratusza to konieczność! Czas skończyć z układami i koteriami! Zacytuj

dodano: 11:28, 02 października 2018 przez: IQ170

Szkoda, że Wnuk nie obniżył cen wody, biletów o parę groszy. Różnica byłaby praktycznie żadna, ale pozamykałby wszystkim szczekaczom jadaczki. Zacytuj

dodano: 11:26, 02 października 2018 przez: @ pp

Nie pisz głupot i nie siej taniej propagandy! Opłaty w Zamościu należą do jednych z najwyższych w Polsce, biorąc pod uwagę miasta o liczbie ludności nie przekraczającej 70 000. Od wielu lat nasze kieszenie drenują " troskliwi samorządowcy- społecznicy", trzymając się żłobów od ponad 20 lat. Zacytuj

dodano: 11:14, 02 października 2018 przez: pp

@oj boli: artykuł o cenach wody nie jest to artykuł pisany przeze mnie, więc nie wiem dlaczego piszesz, ze to ja nie mam rozeznania. Rozeznania to nie masz ty, skoro nie możesz zrozumieć o czym piszę. Poza tym facet gada o cenach wody i ja pokazuję na podstawie artykułu, jak kształtują się ceny wody w Polsce i województwie. Więc co ty bredzisz o gruszce i pietruszce? Ciebie naprawdę coś boli i nawet wiem co... Zacytuj

dodano: 11:07, 02 października 2018 przez: oj boli

do-pp. Ten pan o gruszce a ty o pietruszce On o tym ,że obiecano obniżkę cen wody, a ty o cenach wody. A co do cen to nie masz rozeznania i nie pisz głupot Zacytuj

dodano: 10:48, 02 października 2018 przez: pp

Do tych krzyczących o wysokich cenach wody (w tym również do występującego w filmie pana), porównanie cen wody w woj. lubelskim i w kraju (jest tam również cena wody w Zamościu): https://zaradnyfinansowo.pl/ceny-wody/ Zacytuj

dodano: 10:33, 02 października 2018 przez: ka

Ja mam pytanie, kiedy w szkole nr 4 dzieci będą mogły korzystać z hali sportowej? Zacytuj

dodano: 10:31, 02 października 2018 przez: uczciwie

Do -km z godz 09,22. Mylisz psa z kotem. Kto tu kogo obraża? Przedstawiona została cała prawda w sposób treściwy- prawda i tylko prawda, a to boli. Jak się mówi prawdę, to wam się nie podoba? Lubicie pochwały, aplauzy, i wazelinę. Tu nie chodzi o mieszkańców- tu chodzi o wybrańców. Zacznij myśleć . Mieszkańcy doskonale wiedzą o co tu chodzi i wystawią rachunek w dn.21.10 2018r- przy urnach. Nie miej mieszkańców za frajerów .Zobowiązania trzeba spełniać i wtedy nie będzie problemu. Zacytuj

dodano: 10:09, 02 października 2018 przez: wyborca

W dniu 21.10.2018 umowa zawarta jednostronnie zostanie rozwiązana przez wyborców ze względu na nie wywiązanie z zadeklarowanych w niej zobowiązań Zacytuj

dodano: 09:52, 02 października 2018 przez: mieszkaniec

słowa trzeba dotrzymywać, zobowiązania realizować a z umowy wywiązywać !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zacytuj

dodano: 09:24, 02 października 2018 przez: Irena

Bardzo duża odwaga i postawa godna naśladowania brawo !!! Zacytuj

dodano: 09:22, 02 października 2018 przez: km

To jest obrażanie Prezydenta, radnych i mieszkańców którzy ich wybrali. Zacytuj

dodano: 07:19, 02 października 2018 przez: to widać

Do- godz. 22.19.- Człowieku piszesz bzdury do kwadratu Jakie najniższe ceny wody- jak tak można pisać .Jakie wiadomości w głowie -tak w pisaniu. Jak nie masz argumentów to zachowujesz się jak dziecko na piaskownicy i wypędzasz ludzi . Ten człowiek ma rozeznanie i wie co mówi. A wy kopcie i przebierajcie nogami- ale to nie pomoże. Poprzez ten "dobrobyt" miasto samo się wyludni- nie potrzeba wypędzać-sami wyjeżdżają. Zostaną tacy jak ty, do których nie dociera prawda. jak Zacytuj

dodano: 06:44, 02 października 2018 przez: racja

Do- Wiesiek. Co ty tam widziałeś i słyszałeś chamskiego? Co w tym było złego? Jaki jad? Jakie błyszczenie? Powiedziana została cała prawda i tylko prawda. Chyba jesteś poplecznikiem obecnie panującego wiecznego układu w mieście i bierzesz to do siebie- jesteś w tym układzie. . Prawda was boli i kopiecie. Prawda się obroni. Nie wiesz co piszesz i obrażasz . Nie dorastasz temu człowiekowi do pięt. Zacytuj

dodano: 02:51, 02 października 2018 przez: Bgh

Panie Tyrka dawno temu z karolowki powinno się to powiedzieć. Zacytuj

dodano: 23:47, 01 października 2018 przez: ewa

Brawo Panie Tyrka Zacytuj

dodano: 23:17, 01 października 2018 przez: Dobrodzieje

70latki w całej Polsce maja zniżki na bilety od wielu, wielu lat. Tylko w Zamościu łaskawi radni zgodzili się na to w ostatniej kadencji. Kilka lat temu razem z Zamoyskim wiek uprawnionych ustalili na 75lat . Forsowali ten pomysł ówcześni działacze: lewicy, KWW M. Zamoyskiego i PO. Byli to ci sami rajcy, którzy teraz promują się jako " dobroczyńcy ludzkości ", co to " kochają Zamość " i są wybitnymi " samorządowcami". A pogonić to towarzystwo raz na zawsze! Zacytuj

dodano: 23:00, 01 października 2018 przez: Wiesiek

jak na starszego pana to ta chamska wypowiedź całkiem go kładzie w oczach innych, chamstwu proszę pana mówimy NIE! starszy facet a zero kultury; i tym chce zabłysnąć? ten jad odwróci się przeciwko niemu Zacytuj

dodano: 22:20, 01 października 2018 przez: Tyrka

Kandydowałes do zarządu osiedla, kłamczuszku... Zacytuj

dodano: 22:19, 01 października 2018 przez: Tyrka, skąd on dojeżdża

Tyrka, ceny wody i ścieków są najniższe w Polsce w Zamościu. I nie wzrosły. A to Wnuk obniżył wiek o pięć lat uprawniający do jazdy MZK bezpłatnie. Jeśli nie widzisz człowieku zmian na lepsze w Zamościu to wyprowadź się tak, skąd przyjechałes. Zacytuj

dodano: 22:17, 01 października 2018 przez: Xxx

To chyba kolega radnej gwiazdy Zacytuj

dodano: 22:14, 01 października 2018 przez: Uuu

Ot glupek wiejski Zacytuj

dodano: 22:04, 01 października 2018 przez: Major

Dokładnie to samo miałem napisać dotknęła wypowiedź Matwiejczuka. Ciekawe z kim zwiąże się po wyborach jeżeli w ogóle się dostanie (oby nie). Zacytuj

dodano: 21:19, 01 października 2018 przez: Prawda boli

Matwiejczuk usłyszał kilka słów krytyki i narobił wrzasku. Od dwudziestu lat je chleb z naszych podatków i może już wystarczy... Zacytuj

dodano: 20:55, 01 października 2018 przez: fruuuuuuwaj

Babo Jago.. Hehehe... Kandydatka z mechanizmem opóźniającym umiejscowionym.....gdzie? W......głowie i klawiaturze.....Ende. Zacytuj

dodano: 20:48, 01 października 2018 przez: tu jest

Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci." Zacytuj

dodano: 20:44, 01 października 2018 przez: Na to nie da się patrzeć

NAJWYŻSZY CZAS BY W MIEŚCIE BYŁY RZETELNE PRZEKAZY A NIE TAKIE JAK TU. A gdzie jest odpowiedź pani prezydent? W ZAMOŚCIU POWINNA BYĆ TELEWIZJA MIEJSKO-SPOŁECZNA. Zacytuj

dodano: 20:21, 01 października 2018 przez: Dziadek

;-) wnusiu co się martwisz, co się smucisz ze wsi jesteś na wieś wrócisz Zacytuj

dodano: 20:11, 01 października 2018 przez: mieszkaniec

Dzisiaj znalazłem w skrzynce program kww aw obiecują dalej m.in. drugą pływalnię tak jak 4 lata temu. Kto w to uwierzy? :)))))))))))))))))) Zacytuj

dodano: 19:55, 01 października 2018 przez: Mieszkaniec

To chyba była ostatnia Sesja z tego co słyszałem - a gdzie jest Pan Prezydent - ignoruje Radę Miasta? Moim skromnym i subiektywnym zdaniem - to raczej jego obowiązek podziękować .... zero taktu... Zacytuj

dodano: 19:41, 01 października 2018 przez: Xxx

A te dlugie monologi to nasza radna umieszcza ..kopiuj wklei Zacytuj

dodano: 19:24, 01 października 2018 przez: Konkretnie

Nie są realizowane wnioski Mieszkańców zgłaszane na Sesjach. Szczegóły z kopiami pism zwrotnych wkrótce. Przykre ale prawdziwe, żeby rok czekać na realizację i się nie doczekać. Kłamczuszki??? Zacytuj

dodano: 19:19, 01 października 2018 przez: dosyć tego

A pani v-ce dalej swoje kłamstwa. Bilet normalny miał kosztować 2,0 zł, a kosztuje dalej 2,70 zł. Ulgowy miał kosztować 1,0 zł- kosztuje-1,35 zł. Opłata za śmieci miała spaść o 30%- i co spadła?Obniżka cen wody miało być o 25% i co jest obniżka? Osoby po 67 r, życia miały mieć darmowe przejazdy- niema.- ledwo wywalczono 70 lat. Miały być pobudowane dwa nowe boiska Orlik- - gdzie są ? Miała być druga kryta pływalnia- gdzie jest? Miało być stworzone kilkaset nowych miejsc pracy - są na papierze? Starsze osoby miały mieć lepszy dostęp do lekarzy- pobożne życzenie. I jeszcze wiele innych nie dotrzymanych zobowiązań dla Zamościa. W żywe oczy klamią Zacytuj

dodano: 19:09, 01 października 2018 przez: 2014 pamiętamy

w...k won!!! Zacytuj

dodano: 19:03, 01 października 2018 przez: Beata

Brawa dla tego Pana. Ja na wnuka nie zaglosuje Zacytuj

dodano: 18:35, 01 października 2018 przez: tu jest zajeb..ty program wnuka obiecanki cacanki a głupiemu radość

Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci." Zacytuj

dodano: 18:21, 01 października 2018 przez: oooo..

Towarzystwo genetycznej przyjaźni ukraińsko-izraelskiej powróciło z sesji. Malutka uwaga: Okresy mizdrzenia się do kamer piewców idiotycznych komentarzy potwierdza aktywność w "tem medium". Może opublikujecie program wyborczy komitetu Baby Jagi? Zacytuj

dodano: 18:19, 01 października 2018 przez: szach i mat

a le gości dopier...lił, aż miło posłuchać, za te cztery lata...BRAWO STASIU! Zacytuj

dodano: 18:12, 01 października 2018 przez: x754

Brawa dla tego Pana,całkowita prawda o idealnym mieście i jego panującym . Zacytuj

dodano: 18:10, 01 października 2018 przez: a blondyna

a blondyna znowu yyyyy, yyyyyy, yyyyyyyy, q..a sam dobrobyt, teraz jaaaaaa, yyyyy, objazdy lasków, plaży itp. Zacytuj

dodano: 18:08, 01 października 2018 przez: pytanie?

czemu wnuk znowu stchórzył? Zacytuj

dodano: 18:07, 01 października 2018 przez: a choj z wnukim

Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci."  Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" "POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ OBNIŻENIE OPŁAT ZA WODĘ, ŚCIEKI, ŚMIECI, PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI I CEN BILETÓW MZK" "Diagnoza: Im większe ceny usług tym biedniejsze społeczeństwo, bogatszy budżet Państwa, do którego wpływa od 8 do 23 proc. podatku VAT. Spółki, które mają zysk, odprowadzają 19 proc. podatku CIT. Tym samym my, Zamościanie, finansujemy budżet centralny" "Rozwiązanie: Cięcie kosztów w spółkach zależnych, wybranie lepszych menedżerów, brak zysków spółek zależnych. Wprowadzę obniżki cen za wodę o wielkości do 25%. Bilety MZK stanieją z 2,70 zł. do 2 zł., zaś bilety miesięczne ze 100 zł., do 50 zł.. Promowanie jazdy MZK dla Mieszkańców! Osoby po 67 roku życia będą jeździć MZK za darmo. Śmieci były tańsze przed reformą, ceny powinny spaść o 30 procent" Koszty "Brak, sfinansowanie z oszczędności i lepszego zarządzania w spółkach zależnych, PGK powinno zarabiać na mieszkańcach gmin ościennych, a nie na Zamościanach, Szpital nie może zarabiać na leczeniu. "Budowa i modernizacja dróg i parkingów" "Zamość jest zaniedbany, jeśli chodzi o stan sieci drogowej oraz parkingi. W 65-tysięcznym mieście jest około 45 tysięcy samochodów, tylko połowa z nich ma miejsca parkingowe albo garaż. Parkowanie odbywa się byle jak i byle gdzie, często na trawnikach. Wiele dróg w tym mieście ma nawierzchnię nieutwardzona, a te utwardzone mają ubytki, koleiny i ruch na nich jest źle zorganizowany ( niezsynchronizowana sygnalizacja świetlna, brak pasów włączenia do ruchu, niewłaściwe oznakowanie). Oszczędności powodują, że drogi są słabo oświetlone, nocą wyłącza się oświetlenie, co nie sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Rozwiązania: Stworzenie nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, poprzez wpisanie niezbędnych dróg już w 2105 r. - w tym ulic na nowopowstających osiedlach. Remonty dróg zdegradowanych, w tym głównych szlaków komunikacyjnych w mieście - ul. Partyzantów i Piłsudskiego. Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej, Przebudowa skrzyżowań na ulicach: Piłsudskiego, Peowiaków, Sadowej, Powiatowej, wprowadzenie prawoskrętu na ul. Królowej Jadwigi, zmiana nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, organizacja ronda turbinowego na obwodnicy hetmańskiej. Budowa parkingu podziemnego w okolicy Pałacu Zamoyskich bądź Nadszańca. - Wymiana żarówek na LED - w systemie leasingu lub dofinansowania ze środków unijnych - stworzenie grupy zakupowej energii. Koszty: Zakładamy bardzo intensywne korzystanie ze wszystkich programów zewnętrznych, ZIT, SIT i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Miasto może przeznaczyć też własne środki lub wyemitować obligacje do 20 mln. zł. "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH - ASYSTENCI RODZINY, DOSTĘPNIEJSZA SŁUŻBA ZDROWIA POPRZEZ WSPARCIE LEKARZY I-GO KONTRAKTU, TRENERZY NA SIŁOWNIACH OSIEDLOWYCH" "Diagnoza: Miasto się starzeje i niewiele na to poradzimy w perspektywie najbliższych 20 lat. Jest to trend ogólnopolski, ale też wynika z zaniedbań obecnych władz, które nie stworzyły młodym warunków do rozwoju w naszym mieście. Rozwiązania: Starsze osoby potrzebują ułatwień w dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu. Miasto powinno tworzyć ułatwienia w organizacji opieki zdrowotnej na swoim terenie poprzez wsparcie lekarzy pierwszego kontaktu w ich pracy z mieszkańcami - promocję systemu elektronicznej rejestracji, ułatwień w transporcie karetkami i do lekarzy, itp. - Szpital miejski powinien rozwinąć zakres usług związanych z rehabilitacją, geriatrią oraz opieką paliatywna na wysokim poziomie. - Do animacji ruchu na osiedlach należy zatrudnić bezrobotnych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, oraz bibliotekarzy ( obsługa komputerów i korzystania z bezpłatnego internetu). Koszty: 1 mln zł. ze środków własnych rocznie plus wsparcie ze środków UE."Umowa dla Zamościa czyli 10 zobowiązań Andrzeja Wnuka" z annałów: " 1 - Budowa przedłużenia ulicy Kamiennej oraz Namysłowskiego - rozładowanie korków na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego. 2 - Obniżenie opłat za wodę, ścieki, bilet MZK, poprzez obniżenie kosztów działania spółek. 3 - Budowa i remonty 20 km dróg osiedlowych, osiedla Graniczna, Karolówka, Nowe Miasto, Weteranów, Szwedzka. 4 - Budowa 100 mieszkań miejskich - czynszowych i socjalnych. 5 - Stworzenie kilkuset nowych miejsc pracy poprzez aktywne ściąganie inwestorów i uruchomienie Fundacji Rozwoju Lokalnego, wspierającego firmy tworzące miejsca pracy oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. 6 - Wsparcie rodzin poprzez założenie drugiego żłobka, utworzenie 5 nowych placów zabaw na osiedlach, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, budowę dwóch nowych boisk typu Orlik. 7 - Utworzenie centrum letnich sportów wodnych na zalewie miejskim. Budowa drugiej krytej pływalni. 8 - Dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję miasta w kraju i zagranic, utworzenie nowych atrakcji turystycznych w mieście. 9 - Kadencyjność na stanowiskach kierowniczych UM i jednostkach podległych. Rutyna zabija energię. 10 - Remonty 30 km chodników, postawienie 300 ławek i koszy na śmieci." Zacytuj

dodano: 18:06, 01 października 2018 przez: antywnuk

przecież jest debilu Zacytuj

dodano: 17:54, 01 października 2018 przez: Mieszkaniec

Brawo dla Pana cała prawda o prezydencie Zacytuj

dodano: 17:51, 01 października 2018 przez: Sam

Cała prawda,ile lat można być radnym już dość.Niektórzy to zawód mogą wpisać radny. Powiedział człowiek to,co większość ludzi myśli. Pozdrawiam tego Pana. Zacytuj

dodano: 17:51, 01 października 2018 przez: Alina

Brawo za postawe dla Pana ujęte sedno. Zacytuj

dodano: 17:26, 01 października 2018 przez: Zamościanin

Wielki szacunek dla tego Mieszkańca. Zacytuj

dodano: 17:21, 01 października 2018 przez: Wyborca

Tak właśnie obecnie traktuje się mieszkańców miasta - mam nadzieję że to już ostatnie chwile.... Pozdrawiam. Zacytuj

dodano: 17:20, 01 października 2018 przez: Społecznik

Dlaczego Białas nie dałeś odpowiedzi Pani prezydent? Niewygodna była dla opozycji? Zacytuj

dodano: 17:20, 01 października 2018 przez: mieszkaniec

Brawo dla Pana. Zacytuj