zamosc.tv

Otwarcie pracowni biologicznych

dodano: 15 maja 2019

Dokładnie 8 miesięcy temu - w dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk a Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Pawłem Gilowskim.

Celem porozumienia o współpracy w zakresie wspierania edukacji przyrodniczo-ekologicznej ukierunkowanej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego gospodarowania jego zasobami jest inspirowanie, motywowanie i udzielanie wsparcia w realizacji przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe województwa lubelskiego.
Pierwszym, realizowanym wspólnie przez strony porozumienia, przedsięwzięciem był konkurs
dla szkół podstawowych organizowany dla uczczenia 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod hasłem „25 na piątkę z plusem!”.
Nagrodę główną w konkursie stanowiło wyposażenie pracowni biologicznej zgodne
z warunkami realizacji podstawy programowej dla przedmiotu biologia. 17 grudnia 2018 roku,
na uroczystej gali podsumowującej konkurs, 25 nagrodzonych szkół odebrało z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW czeki o wartości 35 tysięcy złotych. Od tego dnia rozpoczęły się w szkołach przygotowania do właściwego wydatkowania otrzymanych środków
(w tym uzyskanie pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty do przedłożonego wykazu planowanych zakupów).
Z radością przyjęliśmy informację, iż pierwsze szkoły z sukcesem zakończyły proces tworzenia, doposażania, unowocześniania (stosownie do indywidualnych potrzeb) pracowni biologicznych, umożliwiających dzieciom i młodzieży szkół podstawowych atrakcyjne, aktywne, innowacyjne poznawanie świata  przyrody.
W dniu 20 maja 2019 r. Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pawłem Gilowskim dokonają uroczystego otwarcia przedmiotowych pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim (ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski) oraz w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie w Zespole Szkół
w Krasnobrodzie (ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród). Uroczystości otwarcia pracowni
w Tomaszowie Lubelskim zaplanowano w godzinach 9.00 – 10.30, w Krasnobrodzie – 11.30 – 13.00.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP VIII kadencji Beata Mazurek, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, poseł na Sejm RP VIII kadencji Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Tomasz Zieliński – pomysłodawca i inicjator podejmowanych działań, przedstawiciele samorządu terytorialnego.
Na godzinę 10.00 planowana jest w Szkole Podstawowej im. 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim konferencja prasowa z udziałem: Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pawła Gilowskiego.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane założenia kolejnego wspólnego przedsięwzięcia, na realizację którego  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie planuje budżet wysokości 1 mln złotych. Program stypendialny pod nazwą „Lokalny lider wiedzy i ochrony środowiska” adresowany jest tym razem do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Monika Żur
Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Delegatura w Zamościu

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz