zamosc.tv

XXVII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 19.02.2021

Informujemy, że XXVII sesja Rady Gminy Zamość zwołana została na dzień 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 18 lutego 2021 roku. Jest w nim ujęty punkt „ Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 23 luty 2021 r. do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 7. Wnioski radnych. 8. Odpowiedzi na wnioski radnych. 9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2021 r. 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego. 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego. 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Lisa. 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 20. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zamość za rok 2021 r. 21. Sprawozdanie opisowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. 22. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zamość za rok 2020. 23. Informacja o pracy wójta gminy. 24. Zakończenie sesji.

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz