zamosc.tv

Seniorzy też mają prawo do najefektywniejszego leczenia

dodano: 15.04.2021

* Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Lublinie, w województwie lubelskim z roku na rok przybywa osób powyżej 60 r.ż. W latach 2010-2019 liczba seniorów w przedziale wiekowym 65-69 lat wzrosła aż o ponad 60%!
* Wraz ze starzejącym się społeczeństwem coraz powszechniejszym problemem będą również schorzenia wieku senioralnego, tj. przewlekła białaczka limfocytowa (PBL).
* Eksperci i organizacje pacjentów apelują o jak najwcześniejsze wykorzystanie na ścieżce terapeutycznej najnowszych i najskuteczniejszych opcji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
* Nowoczesne terapie celowane są wolne od chemioterapii i ograniczone w czasie do jednego roku, co ogranicza działania niepożądane oraz pozwala na powrót do życia wolnego od leczenia.

Przewlekła białaczka limfocytowa jest chorobą osób starszych. Mediana wieku pacjentów w Polsce wynosi obecnie 70 lat. Jesień życia większości z nas kojarzy się z chorobami, stąd schorzenia wieku senioralnego nie budzą takiego zainteresowania społecznego, jak te występujące u osób młodszych. Należy jednak pamiętać o dwóch bardzo ważnych kwestiach. Osoby starsze mają takie same prawo do możliwie najlepszego i najefektywniejszego leczenia, jak osoby w każdym innym wieku. Po drugie, seniorów z roku na rok przybywa. Wydaje się, że trendu starzejącego się społeczeństwa nie jesteśmy już w stanie zahamować. Statystyki Urzędu Statystycznego w Lublinie dla województwa lubelskiego dokładnie to obrazują. Porównując liczbę mieszkańców powyżej 60 r. ż. w województwie lubelskim w latach 2010 i 2019 widzimy znaczącą różnicę. W 2010 r. żyło tutaj 125685 osób w wieku 60-64 lata, natomiast już 9 lat później – 150749. Seniorów w wieku 65-69 lat w 2010 r. było 81680, natomiast w 2019 r. – 133686 os. W drugim przypadku to wzrost aż o ponad 60%!

Choroby wieku senioralnego, do których należy między innymi przewlekła białaczka limfocytowa, będą coraz częstsze ze względu na fakt powiększającej się grupy seniorów w naszym społeczeństwie. Leczenie ich musi być nakierowane nie tylko na przedłużenie życia chorego, ale także na jego powrót do normalnego funkcjonowania. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osoba po skończeniu 65 lat wycofywała się z życia zawodowego, społecznego. Teraz często są to osoby pełne pasji, energii, które mogą jeszcze wiele zrobić na różnych polach. Musimy dać im możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć medycznych, aby podnieść jakość ich życia – mówi Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Sytuacja chorych na PBL – oczekiwania vs. rzeczywistość

Przewlekła białaczka limfocytowa jest najczęstszym rodzajem białaczki wśród dorosłych, odpowiada za 25-30% wszystkich zachorowań. W Polsce zdiagnozowanych jest ok. 17 tysięcy osób. W tym momencie nie ma na nią skutecznego lekarstwa, natomiast ogromny postęp w leczeniu sprawił, że pacjenci mogą mieć szansę na przedłużenie życia w dobrej kondycji. Od kilku lat obserwujemy ogromny przełom w terapiach hematoonkologicznych. Otwierają one przed nami nowe możliwości w zapewnieniu pacjentom dłuższego życia w lepszym komforcie. Zmiany takie widzimy m.in. w możliwości leczenia pacjentów z PBL. Badania pokazują, że skuteczność terapii celowanych jest dużo wyższa niż stosowanej obecnie w pierwszej linii leczenia chemioterapii i immunochemioterapii. U 82% pacjentów w dwa lata po zakończeniu terapii celowanej nie nastąpił nawrót choroby. Dzięki temu, że jest ona wolne od chemioterapii, pacjenci lepiej ją tolerują. Dodatkowo, jest to leczenie ograniczone w czasie i trwa zaledwie 12 miesięcy, przy czym już po pierwszych 6 miesiącach pacjent przyjmuje je samodzielnie w domu w formie doustnej. Niestety takie rozwiązanie w tym momencie jest poza zasięgiem polskiego pacjenta. Chorzy z rozpoznanym PBL w pierwszej kolejności są poddawani chemioterapii i immunochemioterapii, które są mniej skuteczne i bardziej obciążają organizm – mówi Prof. dr hab. n. med. Marek Hus, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

O potrzebie wykorzystanie terapii celowanych u pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową już w pierwszej linii leczenia mówią również najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), które każdego roku publikuje zalecenia będące wskazówką jak najlepiej i najskuteczniej leczyć chorych onkologicznie. Zastosowanie terapii celowanych już w pierwszej linii leczenia jest szczególnie ważne u pacjentów z wielochorobowością. Nie obciążają one bowiem organizmu, tak jak chemioterapia i immunochemioterapia, zmniejszają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji związanych z przyjmowaniem dużej ilości leków. A co najważniejsze – znacząco wydłużają czas do nawrotu choroby w porównaniu z obecnym schematem leczenia – dodaje ekspert.

Leki powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Jeśli medycyna dysponuje już możliwościami pozwalającymi podnieść skuteczność terapii, nie tylko wydłużyć czas do progresji ale i podnieść jakość życia chorego, to musimy z tego korzystać - dodaje Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz