zamosc.tv

LXIV sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 22.02.2024

 Informujemy, że LXIV sesja Rady Gminy Zamość na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

* Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2024 r. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość. 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zamość. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/513/23Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość. 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zamość. 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/176/20 Rady Gminy Zamość z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/515/23 Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość. 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość. 18. Sprawozdanie opisowe z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Zamość w roku 2023. 19. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok. 20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu za 2023 rok. 21. Informacja z pracy wójta. 22. Interpelacje i zapytania radnych. 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 24. Wnioski radnych. 25. Odpowiedzi na wnioski radnych. 26. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości. 27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości. Zakończenie sesji.

 

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz