zamosc.tv

LXXI Sesja Rady Miasta Zamość

dodano: 22.02.2024

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXXI Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 26 lutego 2024 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.
Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

* Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Informacja z działalności komisji Rady Miasta Zamość za 2023 r.
8. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Zamość za 2023 r.
9. Informacja o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2023 rok.
10. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Zamość – z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2023 r. oraz zamierzenia na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie,
2) zmiany uchwały nr LXVIII/883/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zamość,
3) zmiany uchwały określającej kryteria, punktację oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym,
4) wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu aportu Miasta Zamość w postaci poniesionych nakładów inwestycyjnych zgodnie z wykonanymi zadaniami pod nazwą: „Modernizacja gospodarki biogazowej na Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”,
5) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,
6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
13. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Komunikaty i informacje.
16. Zamknięcie obrad.
 
https://zamosc.esesja.pl/posiedzenie/b5757ce7-1241-4

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz