zamosc.tv

TV

Walczyli o bezpłatne studia

dodano: 24.09.2009 w Edukacja
Młodzi ludzie z Ukrainy walczyli dzisiaj o możliwość studiowania za darmo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. O wynikach swoich zmagań dowiedzą sie niebawem. Zobacz materiał

Bilans roku szkolnego

dodano: 13.07.2009 w Edukacja
Koniec roku szkolnego to czas podsumowania tegorocznych zamojskich wydarzeń edukacyjnych. Znane są już wyniki egzaminów kończących edukację na poszczególnych etapach kształcenia. Wnioski formułuje Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość - dr Kazimierz Chrzanowski. Zobacz materiał

Gospodarka transgraniczna

dodano: 07.07.2009 w Edukacja
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji otrzymała grant, który pokryje koszty kształcenia przyszłych inżynierów i ekonomistów. Dofinansowaniem zostaną objęte 2 kierunki: budownictwo oraz EKONOMIA ze specjalnością GOSPODARKA TRANSGRANICZNA. Studia odbywają się w systemie dziennym, są bezpłatne, jedyne w Polsce. Projekt o tytule Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu jest innowacyjny w skali kraju. Oferuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, ciekawe praktyki i staże zawodowe ( w tym również zagraniczne). Uczelnia planuje przyjąć 60 osób na ten kierunek. Po raz kolejny upada mit, że w uczelni niepublicznej trzeba płacić niebotyczne czesne za studia. Zobacz materiał

1000 zł dla przyszłego inżyniera

dodano: 01.07.2009 w Edukacja
1000 zł miesięcznie stypendium, dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych m.in. matematyki (bezpłatne kursy wyrównawcze), w perspektywie ciekawa praca i wysokie zarobki – to wszystko wiąże się z podjęciem studiów na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Student tego kierunku zapozna się z wiedzą w zakresie m.in.: budownictwa ogólnego, zasad konstrukcji i projektowania obiektów, projektowania i wykonawstwa instalacji budowlanych, materiałoznawstwa, mechaniki budowli i gruntów, budownictwa komunikacyjnego, technologii, ekonomiki i organizacji, podstaw zarządzania firmą, nowoczesnych technik informatycznych oraz programowania, prawa budowlanego, kosztorysowania, zarządzania projektami, a także – co nietypowe - konserwacji i rewaloryzacji zabytków. Zobacz materiał

Winchester

dodano: 22.06.2009 w Edukacja
Fragmenty występu zespołu Winchester prowadzonego przez Dziekana WSZiA dra Janusza Skwarka podczas Juwenaliów 2009. Zobacz materiał

80 lat Szóstki

dodano: 25.05.2009 w Edukacja
W tym roku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu obchodzi 80-lecie swojego istnienia. Główne uroczystości odbyły się w siedzibie szkoły, podczas których zaprezentowano historię placówki oraz ciekawy program artystyczny z udziałem uczniów, absolwentów oraz nauczycieli szkoły. Zobacz materiał

13 milionów dla PWSZ

dodano: 22.05.2009 w Edukacja
PWSZ w Zamościu w lipcu br rozpocznie realizację największego projektu inwestycyjnego uczelni wyższej w historii miasta. W ramach Programu Opreacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w Zamościu powstanie Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT), z którego bezpłatnie będą mogli skorzystać studenci oraz przedsiębiorcy w celach badań naukowych i rozwojowych. Zobacz materiał

W kole naukowym...

dodano: 21.05.2009 w Edukacja
20 lat przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej - pod takim tytułem studenci WSZiA zorganizowali IX Międzyuczelnianą Sesję Studenckich Kół Naukowych. O działalności kół akademickich opwiadają studenci oraz dr Wojciech Orłowski – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów. Zobacz materiał

Etyka w pracy parlamentu

dodano: 12.05.2009 w Edukacja
Etyka w pracy parlamentu była tematem dzisiejszego spotkania Klubu Myśli Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. W dyskusję wprowadził uczestników spotkania Przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej, Poseł na Sejm RP - Franciszek Jerzy Stefaniuk. W trakcie spotkań Klubu analizowane są istotne zjawiska i sprawy społeczne. Klub ma charakter apolityczny. Skupia ludzi o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych, cieszących się zaufaniem społecznym w mieście i regionie, którzy przejawiają troskę o dobro wspólne oraz promowanie wartości humanistycznych i etycznych w życiu społecznym. O idei Klubu Myśli Społecznej opowiada jego inicjator - rektor WSZiA dr inż. Jan Andreasik. Zobacz materiał

45-lecie Dziewiątki

dodano: 11.05.2009 w Edukacja
Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Depo rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu. Uczniowie specjalnie na tę okoliczność przygotowali wyjątkowe wystąpienie. Refleksje na temat minionych lat snuje dyrektor szkoły - Jerzy Kolano. Zobacz materiał