zamosc.tv

XXI Sesja Rady Powiatu Zamojskiego

dodano: 22.06.2021 w Sesje Rady Powiatu

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Raport o stanie powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Zamościu wotum zaufania.
7. Informacja o stanie mienia powiatu za 2020 rok.
8. Sprawozdanie finansowe powiatu za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Zamościu z wykonania budżetu za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Zamościu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
c) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
d) w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ryś” w Zwierzyńcu,
e) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Zamojski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Zamojskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2021r.
f) zmieniająca uchwałę Nr XIX/244/2021 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r.,
g) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach
h) w sprawie realizacji zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3200L w granicach istniejącego pasa drogi od km 3+245 do km 3+385 (strona lewa) w miejscowości Radecznica w zakresie utwardzenia”.
13. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

 

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz