zamosc.tv

Decyzje Wojewody Lubelskiego o zawieszeniu działalności placówek dla seniorów, placówek wsparcia dziennego oraz KIS i CIS

dodano: 17 października 2020

Na podstawie art. 15c ust. 1, w związku z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w dn. 16 października 2020 r. Wojewoda Lubelski polecił Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym w województwie lubelskim, czasowe zawieszenie zajęć, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w utworzonych i prowadzonych Centrach Integracji Społecznej oraz Klubach Integracji Społecznej.

Ponadto, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecił Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast i Zarządom Powiatów województwa lubelskiego (objętych obostrzeniami strefy czerwonej) czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w nadzorowanych lub podległych placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej, a także Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast i Zarządom Powiatów województwa lubelskiego (objętych obostrzeniami strefy żółtej) czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w nadzorowanych lub podległych dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia.
Wszystkie decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Pełny tekst powyższych decyzji można znaleźć na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: https://www.lublin.uw.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty (Polecenia i decyzje Wojewody Lubelskiego)
 

 

Agnieszka Strzępka
rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego

 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz