zamosc.tv

TV

Transgraniczne wykorzystanie tufów zeolitowych

dodano: 13.06.2013 w Edukacja
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu rozpocznie wkrótce realizację projektu pt. ''Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Zobacz materiał

IV edycja Lubel­skiego Kon­kursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwa­drat

dodano: 05.06.2013 w Edukacja
Finał konkursu Sigma Kwadrat.13 zespołów z całego województwa lubelskiego rywalizowało o cenne nagrody, a przede wszystkim wykazało się wiedzą na temat demografii i statystyki. Zobacz materiał

Sprawdziany w podstawówkach

dodano: 04.06.2013 w Edukacja
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przesłała zamojskim szkołom wyniki Sprawdzianu Szóstoklasistów.Wynik uczniów z Zamościa to 26,4 pkt, a w województwie lubelskim 24 pkt, przy maksymalnej ilości 40 pkt. Zobacz materiał

Akademicki Klaster Inżynierii Wiedzy

dodano: 17.05.2013 w Edukacja
Inauguracja działalności Akademickiego Klastra Inżynierii Wiedzy, zrzeszenia firm informatycznych, które dedykowane dla kierunku informatyka będą ten kierunek wspomagać i wzmacniać poprzez wpływ na program nauczania ,proponowanie studentom odbycie stażu i praktyk zawodowych. Zobacz materiał

Zin­te­gro­wa­ny Model Kul­tu­ro­te­ra­pii

dodano: 14.05.2013 w Edukacja
Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Pe­da­go­gicz­ną „Zin­te­gro­wa­ny Model Kul­tu­ro­te­ra­pii - kon­fe­ren­cja upo­wszech­nia­ją­ca” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zobacz materiał

Nowe perspektywy WSZiA w Zamosciu

dodano: 07.04.2013 w Edukacja
Konferencja prasowa WSZiA w Zamościu, dotycząca prezentacji nowego sposobu funkcjonowania uczelni i związanych z tym rozwiązań edukacyjnych. Zobacz materiał

Najlepsze szkoły

dodano: 03.04.2013 w Edukacja
Wyróżnienie dla najlepszych szkół w Zamościu za najwyższe osiągnięcia.   Zobacz materiał