zamosc.tv

Zaangażowanie na rzecz odbudowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu

dodano: 06.04.2018

Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący - powstałego ponad 2 lata temu- Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tomasz Włodarczyk, niedawno wystąpił z pisemną prośbą do ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie inicjatywy budowy pomnika.  Poseł Sławomir Zawiślak, który od wielu lat pełni społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość nie tylko objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem. Mając na uwadze szczytną ideę przywrócenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, kultywowanie pamięci i okazywanie szacunku dla bohaterów walki o niepodległość naszej Ojczyzny, jak również ważny bezpośredni związek powyższego przedsięwzięcia z historią i tradycją oręża polskiego w tym zamojskiego garnizonu WP, jednocześnie wspierając zasadność podjętej przez społeczeństwo inicjatywy Parlamentarzysta wystosował do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka pismo interwencyjne. Ww pismo zawiera prośbę o wyrażenie zgody na inwestycyjne zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika poprzez realizację robót budowlanych mających na celu przygotowanie, zabezpieczenie placu na posadowienie pomnika, jako zadania inwestycyjnego Resortu Obrony Narodowej.

W ramach wykonania ww. robót budowlanych miałaby być wykonana m.in. wycinka drzew i krzewów, rozbiórka części ogrodzenia kompleksu, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie instalacji oświetleniowej i iluminacyjnej pomnika.
Przypomnijmy, że w zamyśle zawiązanego w Zamościu Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wystąpił z inicjatywą odbudowy pomnika tego wielkiego Polaka,  jest odbudowa monumentu Marszałka Józefa Piłsudskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Najlepszym miejscem jego ulokowania jest plac przed Klubem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego z jednoczesnym otwarciem przestrzeni przed budynkiem w celu udostępnienia pomnika dla społeczeństwa. Wszelkie formalności związane z budową takie jak zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, projekt, zgody, pozwolenie na budowę itp. aktualnie prowadzi Obywatelski Komitet Budowy Pomnika.
 Pierwotnie Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który czterokrotnie odwiedził Zamość, usytuowany był przy ul. M. J. Piłsudskiego, w miejscu istniejącego obecnie Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, a odsłonięto go 13.08.1933 r. Postać Marszałka, umieszczona na cokole, przedstawiona była w postawie stojącej, z buławą w prawej ręce, z drugą zaś na rękojeści szabli. Pomnik, dar mieszkańców Zamościa i społeczności wojskowej 9 Pułku Piechoty Legionów oraz 3 Dywizjonu Artylerii Lekkiej, został zniszczony przez Niemców w 1942 roku.
  Sekretariat
 ŚZŻAK Okręg Zamość    

 

Szanowny Pan
Mariusz BŁASZCZAK
MINISTER
OBRONY NARODOWEJ

Dotyczy: odbudowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że w Zamościu zawiązał się Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wystąpił z inicjatywą odbudowy pomnika tego wielkiego Polaka. Jako Poseł na Sejm RP, od wielu lat pełniący społecznie funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, objąłem to przedsięwzięcie honorowym patronatem.
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który czterokrotnie odwiedził Zamość, usytuowany był przy ul. M. J. Piłsudskiego, w miejscu istniejącego obecnie Klubu ‘3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, a odsłonięto go 13.08.1933 r. Postać Marszałka, umieszczona na cokole, przedstawiona była w postawie stojącej, z buławą w prawej ręce, z drugą zaś na rękojeści szabli. Pomnik, dar mieszkańców Zamościa i społeczności wojskowej 9 Pułku Piechoty Legionów oraz 3 Dywizjonu Artylerii Lekkiej, został zniszczony przez Niemców w 1942 roku.
W zamyśle Komitetu jest odbudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości. W planach Komitetu najlepszym miejscem jego ulokowania byłby plac przed Klubem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego z jednoczesnym otwarciem przestrzeni przed budynkiem w celu udostępnienia pomnika dla społeczeństwa. Formalności związane z budową pomnika ( zbiórka pieniędzy na jego budowę, projekt, zgody, pozwolenie na budowę itp.) aktualnie prowadzi Obywatelski Komitet Budowy Pomnika. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący ww. Komitetu niedawno pisemnie wystąpił do ŚZŻAK Okręg Zamość z oficjalną prośbą o wsparcie inicjatywy budowy pomnika.
Mając na uwadze potrzebę podsumowania możliwości godnego zrealizowania podjętego projektu, wspierając zasadność tej podjętej przez społeczeństwo inicjatywy zwracam się do Pana Ministra, także w imieniu Weteranów AK, o wyrażenie zgody na wymienione poniżej, inwestycyjne zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika.
Realizacja tego zamierzenia, którego celem jest upamiętnienie Marszalka Józefa Piłsudskiego wymaga podjęcia zadań ogólnobudowlanych w kompleksie wojskowym 8699 w ramach zadań inwestycyjnych użytku publicznego lub remontowych przez właściwe instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej. Niezbędny zakres robót obejmowałby n/w roboty, które miałyby na celu przygotowanie infrastruktury dla potrzeb posadowienia postumentu pomnika Marszałka a mianowicie :
1. Wycinka drzew i krzewów.
2. Rozbiórka części ogrodzenia kompleksu.
3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
4. Wykonanie instalacji oświetleniowej i iluminacyjnej pomnika.
5. Roboty porządkowe terenu.
Zakres szczegółowy robót, wraz z kosztorysem inwestorskim - wedle posiadanej przeze mnie wiedzy- zostałby określony w trybie roboczym, po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, przez upoważnionych przedstawicieli wskazanej instytucji do realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu. Pragnę nadmienić, że powyższe prace są robotami niezbędnymi do właściwego zabezpieczenia terenu przyległego do miejsca posadowienia pomnika. Warto podkreślić, że ich wykonanie zdecydowanie korzystnie wpłynie na otoczenie współcześnie, prężnie działającego Klubu Batalionowego 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Pozwoli właściwie zabezpieczyć pod względem technicznym eksploatację obiektu także terenu kompleksu wojskowego.
Biorąc pod uwagę szczytną ideę przywrócenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego naszemu miastu i społeczeństwu, kultywowanie pamięci i okazywanie szacunku dla bohaterów' walki o niepodległość naszej Ojczyzny, jak również ważny bezpośredni związek powyższego przedsięwzięcia z historią i tradycją oręża polskiego oraz Garnizonem Zamość uprzejmie proszę Pana Ministra o wyrażenie zgody na ujęcie i realizację robót budowlanych mających na celu przygotowanie miejsca na posadowienia pomnika, jako zadania inwestycyjnego Resortu Obrony Narodowej.

                                        

 

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz